مسیر جاری : صفحه اصلی/معرفی پایگاه ها/رسانه‌های گروهی/رادیو معارف
رادیو معارف 520 : تعداد بازدید
http://radiomaaref.ir
رادیو معارف :

در بهمن‌ ماه سال 1377، یکی از بهترين دستاوردهای رسانه‌ای انقلاب در شهر مقدس قم به بار نشست و اولين رسانه معارفی با 8 ساعت پخش برنامه به جمع متكثر و متنوع رسانه‌ها پيوست. در سال 1378 ساعات پخش آن به 14 ساعت و سپس به 21 ساعت افزايش يافت. در كنار اين افزايش كمي، دقت در محتوا، بازنگري در حوزه مخاطبان و گسترش برنامه ها متناسب با جوانان و زنان، تنوع بخشيدن به موضوعات، تغيير در قالب هاي برنامه سازي، افزايش برنامه هاي زنده متناسب با شرايط و امكانات از برجسته ترين اقداماتي است كه از سال 81 به بعد در راديو اتفاق افتاده است.

معرفی کامل :

در بهمن ماه سال 1377، يكي از بهترين دستاوردهاي رسانه اي انقلاب در شهر مقدس قم به بار نشست و اولين رسانه معارفي با 8 ساعت پخش برنامه به جمع متكثر و متنوع رسانه ها پيوست. در سال 1378 ساعت پخش آن به 14 ساعت و سپس به 21 ساعت افزايش يافت.
در كنار اين افزايش كمي، دقت در محتوا، بازنگري در حوزه مخاطبان و گسترش برنامه ها متناسب با جوانان و زنان، تنوع بخشيدن به موضوعات، تغيير در قالب هاي برنامه سازي، افزايش برنامه هاي زنده متناسب با شرايط و امكانات از برجسته ترين اقداماتي است كه از سال 81 به بعد در راديو اتفاق افتاده است.

در سال 1382 راديو معارف با بهره مندي از نيروهاي جوان كه داراي تحصيلات حوزوي و دانشگاهي در سطوح عالي هستند، 24 ساعته شد. در همين دوران به تناسب، در ساختار گروه هاي برنامه ساز راديو تغييراتي داده شد و گروه هاي برنامه ساز از نام گذاري سنتي قبلي كه جوابگوي نيازهاي جديد و همخوان با برنامه هاي مورد نظر نبود فاصله گرفته و به ترتيب ذيل نامگذاري گرديد:
1. گروه قرآن و حديث
2. گروه فقه و سيره
3. گروه انديشه و حكمت
4.  گروه فرهنگ وادب
5.  گروه خبر و برنامه هاي سياسي


در سال 82 و 83 بعد از افزايش كمي و تغييرات ساختاري، به نظر آمد كه مهم ترين مساله راديو، كيفي سازي عوامل توليد برنامه بود، به همين دليل چند اقدام فوري و مهم در اين حوزه اتفاق افتاد:
1. بازنگري در وضعيت نيروي انساني (عوامل برنامه ساز)؛
2. تقويت نظارت و ارزشيابي و تخصصي كردن آن؛
3. ترتيب دادن دوره هاي آموزشي (نويسندگي، تهيه كنندگي)؛
4. برگزاري نشست هاي علمي براي مديران و عوامل برنامه ساز؛
5. ساماندهي نويسندگان، تهيه كنندگان و برنامه ها در سطوح مختلف بر اساس ملاك ها و ضوابط مشخص؛
6. تخصصي كردن حوزه توليد برنامه با تعيين گروه كارشناسان، نويسندگان، تهيه كنندگان و سردبيران بر اساس تحصيلات، علايق و توانايي ها؛
7. بازنگري در ورودي نيروي انساني و ضابطه مند كردن آن


پس از بيانات مقام معظم رهبري درباره راديوي «معارف» مبني بر لزوم ممتاز و درجه يك بودن توليدات اين رسانه، بار ديگر منويات معظم له مورد توجه مديران راديو واقع شده و تحقق آنها در دو سطح مورد توجه شوراي طرح و برنامه راديو قرار گرفت:
1. برنامه ريزي كوتاه مدت كه تأثير آن در برنامه هاي راديو حداكثر 6 ماهه پديد مي آيد؛
2. برنامه ريزي بلند مدت كه تأثيرات آن عميق و زير بنايي خواهد بود.

لذا در سال  1384 برنامه ريزي هاي بلند مدت نيز از همين سال شروع و چشم انداز راديو و استراتژي هاي آن تدوين شد و در ادامه راه در سال 1385 اقدامات ذيل انجام شد:
1. باز تعريف مأموريت راديو معارف
2. باز تعريف مأموريت گروه هاي برنامه ساز
3. تدوين كتاب اهداف، محورها و اولويت هاي برنامه سازي در گروه هاي برنامه ساز
4. بررسي وتعريف سياست هاي برنامه سازي در راديو معارف
5. تدوين سياستهاي نظارتي در راديو معارف
6. بازسازي ساختار روابط عمومي جهت ارتباط بيشتر و بهتر با مخاطبان و تشكيل بخش ارتباطات مردمي

در حوزه برنامه ريزي كوتاه مدت، به دليل آن كه از جمله نكات مورد عنايت مقام معظم رهبري موضوع كارشناسان و ميان برنامه هاي راديو بود:
اولاً، كميته شعر و موسيقي غير سازي راديو (كه به دليل مشكلات مالي مدت ها تعطيل بود) فعال شد و مطالعه و سفارش ساخت قطعاتي را در دستور كار قرار داد.
ثانياً، مطالعه و سطح بندي كارشناسان راديو و تعريف معيارهاي جذب و راهيابي كارشناسان به برنامه هاي راديو مورد توجه واقع شد. بدين منظور در واحد طرح و برنامه راديو كميته اي تشكيل شده و فرايند جذب، همكاري و ارزيابي كارشناسان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت كه جلسات اين كميته همچنان ادامه دارد.
در ادامه گروه هاي برنامه ساز به بررسي برنامه ها پرداختند و بر اساس مأموريت، ايده ها و طرح هاي جديدي را ارائه نمودند.

در سال 1385 برنامه هاي جديد اكثراً بر اساس نيازها و مسايل پديد آمده در جامعه فرهنگي و ديني، مثل شبهات، فرقه سازي ها، مسايل «اجتماعي – فرهنگي»، «سياسي - فرهنگي» و ... طراحي شد كه با استقبال خوبي از سوي مخاطبين مواجه شد. همچنين جلساتي با عنوان اتاق فكر با حضور كارشناسان حوزه دين، فرهنگ و رسانه تشكيل شد كه توانست ايده هاي متنوع و متفاوتي در اختيار گروه ها قرار دهد.
اين رويه در سال 1386 پيگيري شد و با توجه به اهميت نظرات شنوندگان نظر سنجي هاي خاصي در راديو معارف انجام شد. اين نظرسنجي ها در دو بخش طراحي شده:
1. نظر سنجي از مخاطبان به صورت تلفني در بخش ارتباطات مردمي روابط عمومي راديو
2. نظر سنجي در يازده شهر با استفاده از امكانات تحقيقات سازمان در واحد طرح و برنامه
در اين نظرسنجي ها، راديو با استقبال حدود 17 درصدي و رضايت 87 درصدي مواجه شد.

همچنين در سال 1386 با توجه به تأكيدات مراجع، علما و مخاطبين خارج از كشور، طراحي كانال جديدي در راديو با زبان انگليسي شروع شد و در اسفندماه 1386 به ثمر رسيد و افتتاح شد.
با توجه به نو پا بودن، اين شبكه در ابتدا با مشكلات در توليد برنامه مواجه بود كه در مهرماه 1387 اين مشكلات با سخت كوشي همكاران راديو معارف بر طرف شد. اين كانال با عنوان «نداي اسلام»    «The Call Of Islam» با 3 ساعت توليد و 24 ساعت پخش به شنوندگان انگليسي زبان ارائه شد. همچنين در اين دو سال (1386، 1387) طرح هاي فوق برنامه اي نيز پيگيري شد تا بر اساس آن مخاطبان آشنايي بيشتري با اين راديو پيدا كنند.

در سال 1387 نيز در ادامه روند رو به تعالي راديو اقدامات ذيل انجام شد:
1. طراحي طرح هاي فوق برنامه اي مثل وبلاگ نويسي بوي سيب 1، 2 و مسابقه چند رسانه اي او خواهد آمد
2. حضور جدي تر در همايش ها و مسابقات ملي و بين المللي رسانه اي و احراز رتبه هاي بالاي برنامه سازي
3. شناسايي ظرفيت هاي جديد «ميان برنامه اي» و جذب قطعات موسيقيايي جديد (غير سازي) در دو بخش فارسي و انگليسي
4. تشكيل جلسات متعدد و كارآمد كميته بررسي و تأييد قطعات موسيقيايي
5. برگزاري دوره هاي متعدد آموزشي و كارگاه هاي نقد برنامه اي
6. طراحي جامع تبليغات راديو در واحد روابط عمومي
7. طراحي برنامه هاي جديد آموزشي با نظام آموزشي مشخص و اعطاي گواهي نامه
8. طراحي جزوات محتوايي جهت استفاده گروه هاي برنامه ساز
9. سوژه يابي موضوعات مطرح در جامعه و استفاده در برنامه ها
10. ايجاد استوديو در فضاي باز و حضور جدي در بين شنوندگان در همايش ها و نمايشگاه هاي مختلف
11. طراحي برنامه هاي مسابقه اي توام با محتواي معارفي بالا
12. شناسايي نيازهاي جوامع انگليسي زبان و ارائه برنامه بر اساس آن در كانال نداي اسلام
13. طراحي استراتژي هاي جديد در حوزه ساختار و محتوا
 - استراتژي (پروانه) جهت استفاده از توان موسسات علمي و فرهنگي كشور و توليد برنامه هاي مشاركتي
 - استراتژي «تغيير زبان راديو» و شناسايي كارشناسان جوان در حوزه معارف و افرادي كه از بيان و گويش امروزي برخوردار هستند.
 - استراتژي «مخاطب فعال – حيات راديو» و طراحي برنامه با حضور فعال مخاطب مثل    برنامه هاي مسابقه اي و زنده و برنامه هاي آموزشي و تعاملي با مخاطبان و اجراي برنامه با حضور مخاطبان در استوديو هاي سيار
14. تشويق كليه كاركنان به تحصيل در مقاطع بالاتر در حوزه و دانشگاه و ايجاد تسهيلات در اين زمينه

در سال 1392 بعد از بازبيني در مأموريت و ساختار راديو معارف،‌ عناوين گروه‌هاي برنامه ساز اين راديو به اين شرح تغيير يافت:
1- گروه معارف و علوم وحياني
2- گروه معارف و علوم اهل بيت عليهم السلام
3- گروه معارف و انديشه
4- گروه معارف و جامعه
5- گروه اخبار معارفي و برنامه هاي سياسی