مسیر جاری : صفحه اصلی/معرفی پایگاه ها/علم و دانش/ترنسلیت وان
ترنسلیت وان 139 : تعداد بازدید
http://translate1.net
ترنسلیت وان :
ترجمه تخصصی متون
نیاز به ترجمه از زبان‌های مختلف به زبان شیرین پارسی و بالعکس بر کسی پوشیده نیست، کیفیت ترجمه ارائه شده هم از اهمیت بسیاری برخوردار است. تیم ترنسلیت وان با تمام توان آماده ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان بوده تا رضایت کاربران خود را به‌دست آورد. ترنسلیت وان در تابستان ۹۴ ایجاد شده و با همراهی تیم ترجمه قوی، خدمات متنوعی را با کیفیت هرچه بیشتر به مشتریان ارائه می‌نماید.

معرفی کامل :

نیاز به ترجمه از زبان‌های مختلف به زبان شیرین پارسی و بالعکس بر کسی پوشیده نیست، کیفیت ترجمه ارائه شده هم از اهمیت بسیاری برخوردار است. تیم ترنسلیت وان با تمام توان آماده ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان بوده تا رضایت کاربران خود را به‌دست آورد. ترنسلیت وان در تابستان ۹۴ ایجاد شده و با همراهی تیم ترجمه قوی، خدمات متنوعی را با کیفیت هرچه بیشتر به مشتریان ارائه می‌نماید.