مسیر جاری : صفحه اصلی/ویژه نامه/خانواده /بایدهای زندگی زناشویی
بایدهای زندگی زناشویی
بایدهای زندگی زناشویی
ویژه نامه عوامل تحکیم خانواده
تهیه و تنظیم : سایت راه برتر
تعداد بازدید کننده : 5902

 

 

 

 

عوامل تحکیم خانواده (1)
اگر در زندگی محبت باشد سختی های بيرون خانه آسان و رابطه ی انسانی براساس محبت تنظيم می گردد. محبت همزيستي را آسان و خانواده را پايدار می کند. و کارهای سخت به برکت محبت آسان می شود. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (2)
يکي از حقوقی که به طور مشترک بين زن و مرد وجود دارد. احترام و تکريم يکديگر است. مرد و زن بايد هميشه احترام همسر خود را نگه دارند، خواه در محيط خانه و يا در مهمانی باشند. اين اساسی‌ترين نکته‌ای است که زن و مرد هر دو به رعايت آن موظف هستند. ادامه مقاله ...
عوامل تحکیم خانواده (3)
يکی از عوامل مهم در تحکيم روابط زن و مرد، اعتقادات و پای‌بندی هر دو به مسايل دينی، شرعي و احکام مقدس اسلام است. در خانوده‌هايی که زن و مرد به فرايض دينی و مسايل شرعی پاي‌بندی دارند به خاطر دينداری در هيچ زمانی به يکديگر ظلم نمی‌کنند. ادامه مقاله ...
عوامل تحکیم خانواده (4)
انسان قبل از ازدواج، تنها در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی خود مسؤول است اما بعد از ازدواج، مسئوليت سنگين دیگری بر عهده او قرار می‌گيرد و آن احساس وظيفه در برابر همسر است. که بخشی از این وظیفه، ويژه زن يا شوهر و بخشی مشترک ميان هر دو است. ادامه مقاله ...
عوامل تحکیم خانواده (5)
يکي از عوامل تحکيم روابط خانواده تشکر و قدردانی از زحمات يکديگر است. زن و مرد هر دو برای اداره‌ خانواده و تأمين مسايل رفاهی تلاش می‌کنند. چه زيباست انسان در مقابل خدمتی که به او می‌کنند شاکر باشد و از طرف مقابلش قدردانی کند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (6)
يکی از عوامل تحکيم خانواده، تعديل خواسته ها و نيازها است؛ البته تعديل به معنای تعطيل خواسته ها نيست. زن و مرد هر دو نيازهايی دارند و بايد در مقابل هم متعهد باشند نسبت به نيازهای هم توجه نمايند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (7)
يکی از عوامل تحکيم روابط همسران، ياری کردن و کمک به همسر در امور خانه است، اداره خانواده کار مشکلي است؛ خصوصاً رسیدگی بچه‌های خردسال و همچنین امور درسی فرزندان و پذيرايی از مهمان‌ها. لذا در اين مواقع کمک به همسر زمينه‌های تحکيم روابط را بيشتر می‌کند. ادامه مقاله ...
عوامل تحکیم خانواده (8)
اعضای اصلي يک خانواده زن و شوهر هستند. عقل و منطق ايجاب می‌کند که براي حفظ صميميت فيمابين در انجام امور اساسي و سرنوشت ساز با يکديگر به شور و مشورت بنشينند و پس از وصول به وحدت به تصميم‌گيری و اجرا بپردازند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (9)
يکي از عوامل تحکيم و تقويت روابط همسران، جاذبه‌ها و ظرافت‌هايی است که هر دو می‌توانند با استفاده از توانايی و توانمندی‌های جسمانی خود، زمينه و بستر آرامش‌های روانی يکديگر را فراهم نمايند و آن رسيدن به وضع ظاهر خود است. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (10)
يکي از انتظاراتی که هر کس از همسر خود دارد، اين است که او را درک کند، با وی تفاهم داشته باشد، نسبت به مشکلات او همدلی و همکاری نمايد. و در حق او بکوشد. اين انتظار در زندگی مشترک خانوادگی امری طبيعي است. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (11)
همه انسان‌ها خطا می‌کنند و هيچ کس بي عيب نيست. زن و شوهر جوان بايد با اغماض و گذشت با يکديگر رو به رو شوند و سعی کنند خطای خود را بپذيرند و از ايراد گرفتن و حساسيت نشان دادن به برخي از رفتارها خودداری نمايند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (12)
يکی از عوامل مؤثر در تحکيم خانواده، خوش اخلاقی نسبت به يکديگر است. می‌توان گفت از ضرورت‌های محيط خانه، داشتن محيط انس و محبت است. زن و شوهر با خوش اخلاقی می‌توانند زمينه‌های محبت و عشق را در خانواده تقويت نمايند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تحکیم خانواده (13)
غريزه‌ی جنسی نه تنها بد و منفور نيست. بلکه يکی از غرايز بسيار سودمند می‌باشد به وسيله‌ی اين غريزه است که نسل انسان باقی می‌ماند به علاوه ارضای غريزه‌ی جنسی يکی از لذايذ زندگی و موجب دلگرمی و شور و شوق حيات است. ادامه مقاله ...