مسیر جاری : صفحه اصلی/ویژه نامه/خانواده /نبایدهای زندگی زناشویی
نبایدهای زندگی زناشویی
نبایدهای زندگی زناشویی
ویژه نامه عوامل تزلزل خانواده
تهیه و تنظیم : سایت راه برتر
تعداد بازدید کننده : 4074

 

 

 

 

عوامل تزلزل خانواده (1)
بد اخلاقی صفت ناپسندی است که زندگی انسان را تيره و تار می‌کند. ورود بدخلقی در محيط زندگی خانوادگی، موجب عوارض منفی بی‌شماری می‌گردد که در قالب تند خويی، گرفتگی چهره، بی‌حوصلگی، اخم و بهانه‌گيری نمايان می‌شود. ادامه مقاله ...
 
عوامل تزلزل خانواده (2)
دومين عامل تزلزل خانواده، دعوا و نزاع والدين است که در حضور بچه ها انجام می دهند. در اين بخش ضررهای دعوای همسران را مورد بررسی قرار می دهيم. ادامه مقاله ...
 
عوامل تزلزل خانواده (3)
يکي از عوامل تزلزل خانواده، بدگماني و سوء ظن همسران نسبت به هم است که اين مسأله متأسفانه تا جايي پيش رفته است که بعضي مردها دچار بيماريي به نام « بد دلي » و تعدادي از زن ها دچاربيماريي به نام « بد بيني » گشته اند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تزلزل خانواده (4)
امروز يکی از اشتباهاتی که برخي از خانواده‌ها انجام می‌دهند، اسراف در شئون زندگی است؛ اعم از عروسی يا عزاداری. خانواده‌ها گاه به اعمالی می‌پردازند که از شأن آنان خارج است، در نتيجه به دشواری و مشکلات فراوانی برخورد می‌کنند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تزلزل خانواده (5)
يکي از عوامل تزلزل خانواده، عيب جويی همسران نسبت به هم است. در قرآن به اين مسئله اشاره دارد که زن و مرد همانند لباس هم هستند. همسران نمونه، با لباس محبتی که بر جسم و جان هم می‌پوشانند، کاستی‌های يکديگر را از ديد ديگران مستور می‌دارند. ادامه مقاله ...
عوامل تزلزل خانواده (6)
يکی از روحيات بسيار بد و زشت مرد و زن اين است که بد زبان و دشنام دهنده باشند. گاه مشاهده می‌شود برخي از مردان در ارتباط با همسر خود تند خو و بد زبان هستند. بديهی است در پرتو انجام چنين رفتاری طرف مقابل رنجيده خاطر خواهد شد. ادامه مقاله ...
عوامل تزلزل خانواده (7)
بدون ترديد از مهم ترين عوامل پيوند پايدار، ازدواج موفق و زندگی آرام، همسويی بينش و باورهای ديني و پای بندي علمی زوجين به ارزش ها و فرايض عرشی است، بر همين اساس مردان و زنان خدا باور در آرزوی داشتن همسري مؤمن و نيک سيرت هستند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تزلزل خانواده (8)
يکي از عوامل تزلزل خانواده عدم آشنايي زن و مرد به حقوق يکديگر است، در مناسبات اجتماعي و معاملات، معمولاً براي عقد يک قرار داد اجازه، ما خود را موظف مي دانيم نسبت به حقوق يکديگر آشنا باشيم که هيچ يک از طرفين متضرر نگردد. ادامه مقاله ...
 
عوامل تزلزل خانواده (9)
همسران باید دقت کنند که مبادا خصلت زشت کينه‌توزی در آنها باشد که واقعاً گرمی را از خانه دور می‌کند، شايد يک همسر با ادب که نسبت به همسر خود کمی رودربايستی دارد نتواند خيلی صريح به همسرش بگويد که تو لجبازی، اما انسان بايد در رفتار خود دقت کند. ادامه مقاله ...
عوامل تزلزل خانواده (10)
يکي از هدف‌های ازدواج، پاسخگويی به نيازهای جنسی است، متأسفانه برخی از افراد به دلايل گوناگون دچار ناتوانی هاي جنسی و سر مزاجی هستند، و قادر به ارضای مطلوب نيازهای جنسی همسر خود نيستند. ادامه مقاله ...
 
عوامل تزلزل خانواده (11)
هر روز افرادی در دام مواد اعتيادآور قربانی می‌شوند که با مشاهده اين وضع هر انسان دورانديشی سعی می‌کند تا از قربانی شدن بيشتر افراد جلوگيری نمايد، يکی از عوامل تزلزل خانواده، گرايش بعضی از خانواده‌ها به مواد مخدر است که در اين بحث به عواقب آن می‌پردازیم. ادامه مقاله ...