مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/نيروهای مسلح /هر كس در يك حزب و گروه وارد شد، بايد از ارتش و سپاه و ساير قواي انتظامي و نظامي و قواي مسلح خارج شود. امام خميني(ره)
نمایش پیامک 28 : تعداد بازدید
هر كس در يك حزب و گروه وارد شد، بايد از ارتش و سپاه و ساير قواي انتظامي و نظامي و قواي مسلح خارج شود. امام خميني(ره)