مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/اختلاف و تفرقه /عزيزان من! از اختلاف كه الهام ابليس است اجتناب نماييد. امام خميني(ره)
نمایش پیامک 32 : تعداد بازدید
عزيزان من! از اختلاف كه الهام ابليس است اجتناب نماييد. امام خميني(ره)