مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز بازگشایی مدارس /بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید را به معلمان، دانش آموزان و اولیای آن ها تبریک می گوییم. باز آمدن بوی خوش ماه مدرسه، بر جامعه بزرگ علم آموزان تبریک و تهنیت باد.
نمایش پیامک 20 : تعداد بازدید
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید را به معلمان، دانش آموزان و اولیای آن ها تبریک می گوییم. باز آمدن بوی خوش ماه مدرسه، بر جامعه بزرگ علم آموزان تبریک و تهنیت باد.