مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /شب یلدا/در شب یلدای هجرانت می خون می‌خوریم آسمان می‌گرید ما دست بر دامان عرش گر سپیده سر زند از مشرق صبح وصال تا قیامت حضرت خورشید می‌تابد به فرش
نمایش پیامک 298 : تعداد بازدید
در شب یلدای هجرانت می خون می‌خوریم
آسمان می‌گرید ما دست بر دامان عرش
گر سپیده سر زند از مشرق صبح وصال
تا قیامت حضرت خورشید می‌تابد به فرش