مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /شب یلدا/گرچه رخسار مهر پیدا نیست شام هجران همیشه یلدا نیست تاکه مجنون نگشته‌ای، خامی هر دلی جای عشق لیلا نیست موج باش و به رنگ دریا شو موج دریا جدا ز دریا نیست غایب از خویش بوده‌ای یک عمر دل حریم حضور آیا نیست؟ دل به خورشید بسته‌ام، آیا هر غروبی نشان فردا نیست؟
نمایش پیامک 315 : تعداد بازدید
گرچه رخسار مهر پیدا نیست
شام هجران همیشه یلدا نیست
تاکه مجنون نگشته‌ای، خامی
هر دلی جای عشق لیلا نیست
موج باش و به رنگ دریا شو
موج دریا جدا ز دریا نیست
غایب از خویش بوده‌ای یک عمر
دل حریم حضور آیا نیست؟
دل به خورشید بسته‌ام، آیا
هر غروبی نشان فردا نیست؟