مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /شب یلدا/مولای من! قرارمان امسال که شب یلدا در کنار ما باشی در زمین قرارمان امسال شب یلدا فاتحه‌ی بلندی بخوانیم با هم برای غیبت قرارمان امسال شب یلدا شعر ظهور بخوانیم با هم قرارمان امسال شب یلدا برگ آخر قصه‌های بلند غربت را بخوانیم و کتاب انتظار را ببندیم...ان‌شاءالله
نمایش پیامک 284 : تعداد بازدید
مولای من! قرارمان امسال که شب یلدا در کنار ما باشی در زمین
قرارمان امسال شب یلدا فاتحه‌ی بلندی بخوانیم با هم برای غیبت
قرارمان امسال شب یلدا شعر ظهور بخوانیم با هم
قرارمان امسال شب یلدا برگ آخر قصه‌های بلند غربت
را بخوانیم و کتاب انتظار را ببندیم...ان‌شاءالله