مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /شب یلدا/شاید اهل زمین یلدا را بلندرین شب سال بدانند از سالی ۳۶۵ روز، فقط یک شب به اندازه‌ی چند دقیقه بلندتر از شب‌های دیگر است اما افسوس که یادمان رفته یلدای بلندی هنوز در هستی جاریست که نه تنها از یک شب در یک سال بلکه از هزارها هم بگذشته است!
نمایش پیامک 281 : تعداد بازدید
شاید اهل زمین یلدا را بلندرین شب سال بدانند
از سالی ۳۶۵ روز، فقط یک شب به اندازه‌ی
چند دقیقه بلندتر از شب‌های دیگر است
اما افسوس که یادمان رفته یلدای بلندی هنوز در
هستی جاریست که نه تنها از یک شب در یک
سال بلکه از هزارها هم بگذشته است!