مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /شب یلدا/یک ثانیه از عمر همین یک شب یلدا باعث شده تا صبح به یمنش بنشینیم ده قرن ز عمر پسر فاطمه طی شد یک شب نشد از هجر قیامش بنشینیم!
نمایش پیامک 270 : تعداد بازدید
یک ثانیه از عمر همین یک شب یلدا
باعث شده تا صبح به یمنش بنشینیم
ده قرن ز عمر پسر فاطمه طی شد
یک شب نشد از هجر قیامش بنشینیم!