مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /شب یلدا/ای کاش سوار سبز روحانی من مه پاره‌ی یلدای زمستانی من یک جمعه به خاطر خدا رد می‌شد از کوچه‌ی انتظار طولانی من
نمایش پیامک 267 : تعداد بازدید
ای کاش سوار سبز روحانی من
مه پاره‌ی یلدای زمستانی من
یک جمعه به خاطر خدا رد می‌شد
از کوچه‌ی انتظار طولانی من