مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /آغاز امامت امام زمان/سالروز آغاز امامت و ولایت گل سرسبد عالم هستی، حضرت مهدی (عج) تهنیت باد.
نمایش پیامک 303 : تعداد بازدید
سالروز آغاز امامت و ولایت گل سرسبد عالم هستی، حضرت مهدی (عج) تهنیت باد.