مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /آغاز امامت امام زمان/آغاز گشته امامت مهدی موعود روشن کنید شمع‌ها و عود برای آمدنش دعا کنید طولانی کنید نمازتان را با سجود
نمایش پیامک 295 : تعداد بازدید
آغاز گشته امامت مهدی موعود
روشن کنید شمع‌ها و عود
برای آمدنش دعا کنید
طولانی کنید نمازتان را با سجود