مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف م /مثل سيبي که از وسط نصف کرده باشند! «ضرب المثل ايراني»
نمایش پیامک 55 : تعداد بازدید
مثل سيبي که از وسط نصف کرده باشند! «ضرب المثل ايراني»