مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ب /بدبختي براي انسانها يكي است ولي براي ناشكيبايان دوتا مي شود. «ضرب المثل پاكستاني»
نمایش پیامک 36 : تعداد بازدید
بدبختي براي انسانها يكي است ولي براي ناشكيبايان دوتا مي شود. «ضرب المثل پاكستاني»