مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/شعر/دو بیتی/تو در كار ياران مشو خرد بين برو از تجسّس تو دورى گزين‏ تو را شيوه باشد اگر اين چنين‏ بهين دوست باشى ز روى يقين‏
نمایش پیامک 11 : تعداد بازدید
تو در كار ياران مشو خرد بين
برو از تجسّس تو دورى گزين‌
تو را شيوه باشد اگر اين چنين‌
بهين دوست باشى ز روى يقين‌