مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/مردي که که کوه را از ميان برداشت کسي بود که شروع به برداشتن سنگريزه ها کرد. «مثل چيني»
نمایش پیامک 27 : تعداد بازدید
مردي که که کوه را از ميان برداشت کسي بود که شروع به برداشتن سنگريزه ها کرد. «مثل چيني»