مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/زندگي درياي متلاطمي است که قطب نماي آن محبت است. «نظام وفا کاشاني»
نمایش پیامک 17 : تعداد بازدید
زندگي درياي متلاطمي است که قطب نماي آن محبت است. «نظام وفا کاشاني»