مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/احمق را، بيشتر كار ساده خشنود مي كند. «ضرب المثل فرانسوي»
نمایش پیامک 37 : تعداد بازدید
احمق را، بيشتر كار ساده خشنود مي كند. «ضرب المثل فرانسوي»