مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/هر دلي کو همت عالي بيافت / مُلکت بي منتها، حالي بيافت. (عطار نيشابوري)
نمایش پیامک 15 : تعداد بازدید
هر دلي کو همت عالي بيافت / مُلکت بي منتها، حالي بيافت. (عطار نيشابوري)