مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/زنان نجيب را نبايد بي جهت در خانه محبوس ساخت. «مثل ايرلندي»
نمایش پیامک 18 : تعداد بازدید
زنان نجيب را نبايد بي جهت در خانه محبوس ساخت. «مثل ايرلندي»