مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/هيچ کسي نيست که حق داشته باشد کسي ديگر را حقير بشمارد. «الفرددوديل»
نمایش پیامک 30 : تعداد بازدید
هيچ کسي نيست که حق داشته باشد کسي ديگر را حقير بشمارد. «الفرددوديل»