مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک
آخرین پیامک ها
گفتم که شیعیانت در رنج و در عذابند
گفتا به حال ایشان هر لحظه اشکبارم
گفتم که چشم شیعه گریان بود به راهت
گفتا که من همیشه به دیده اشک دارم
دل از ما برد و روی از ما نهان کرد
خدایا با که این بازی توان کرد
تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی
دلبر ما دل ما برد به ما رخ ننمود
اگر آن سبز قامت رو نماید
در باغ خدا را می‌گشاید
تنم را فرش کردم تا بتازد
دلم را نذر کردم تا بیاید
ما حلقه به گوش عشق روح افزاییم
سرمست زشور جام عاشوراییم
گشتیم چو قطره، محو در عشق حسین
اکنون به طفیل عشق او دریاییم
حلول مام محرم تسلیت باد
عالم، همه خاک کربلا بایدمان
پیوسته به لب، خدا خدا بایدمان
تا پاک شود، زمین ز ابنای یزید
همواره حسین، مقتدا بایدمان
حلول مام محرم تسلیت باد
یک قافله غم، ز کربلا آوردم
صد شور و نوا، ز نینوا آوردم
بر روشنی تیره دلان کوفه
یک ماه، به روی نیزه‌ها آوردم
حلول مام محرم تسلیت باد
زان فاجعه، دیده اشکبار است هنوز
دروازۀ کوفه سوگوار است هنوز
از سوز لبان تشنۀ عاشورا
دریای فرات شرمسار است هنوز
حلول مام محرم تسلیت باد
آتش چو گرفت در میان دریا
هم رنگ کویر شد دهان دریا
از سوز عطش به خویش می‌پیچیدند
در بین دو نهر ماهیان دریا
حلول مام محرم تسلیت باد
محرم تا محرم خون روانه
افق آیینۀ دور زمانه
زمین از بس که خون افشاند بر چرخ
چو دشت لاله گون آسمانه
حلول مام محرم تسلیت باد
همواره تجّسم قیام است حسین
در سینه عاشقان، پیام است حسین
در دفتر شعر ما، ردیف است هنوز
دل چسب‌ترین شعر کلام است حسین
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
الحق که به ما درس وفا داد حسین
هر چیز که داشت بی ریا داد حسین
یعنی که تأملی کنید ای یاران!
آن هستی خود زکف چرا داد حسین؟
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
گر بر ستم قرون، بر آشفت حسین
بیداری ما خواست، به خون خفت حسین
آنجا که زمان، محرم اسرار نبود
با لهجه خون، سرّ گلو گفت حسین
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
تیغ از رخ او ز ترس، گریان گردید
مرگ از نگهش به خویش لرزان گردید
آوخ، چه سیه کاری و ننگی ابدی
از مرگ حسین (ع)، سهم انسان گردید
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
مه بارقه‌ای است در شبستان حسین
شب، حادثه‌ای ز درد پنهان حسین
هر صبح، ز دامن افق، خون آلود
خورشید بر آید از گریبان حسین
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
خاک حرمت، مهر نماز است حسین
راه تو ، همیشه چاره ساز است حسین
ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم
از خون تو شیعه، سرافزار است حسین
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
در باور صحرا و زمین تردید است
این بر سرنی سر تو یا خورشید است
می‌گفت به دروازه کوفه زینب
این آیه پاره پاره توحید است
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
به هر جا پا گذاری، کربلایه
بلا خیز و بلا بار و بلایه
برو از کربلای عشق مگذر
که بودن، بودنی پر ماجرایه
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
زهر بندی نی‌ام شوری به پا کرد
دلم را هم نوای نینوا کرد
سرو جانم فدای آن شهیدی
که ما را در جهان شور آشنا کرد
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
زمین کربلا رشک بهشته
گل اندر گل خدا خاکش سرشته
شوم قربان آقایی که نامش
خدا در دفتر دل‌ها نوشته
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
نه قطره‌ای آب در دهن ریخته‌ام
نه اشک به پیش اهرمن ریخته‌ام
آزاده‌ای از پیش از این بیش نریخت
خاکی سر آرزو که من ریخته‌ام
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
تبلیغات