مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل
آخرین پیامک ها - ضرب المثل
آب زير پوستش افتاده ! «ضرب المثل ايراني»
آمد زير ابروشو برداره، چشمش را كور كرد ! «ضرب المثل ايراني»
آب از سرش گذشته ! «ضرب المثل ايراني»
آمدم ثواب كنم، كباب شدم ! «ضرب المثل ايراني»
آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي ! «ضرب المثل ايراني»
آدم بي كاره و تنبل، اهل رمل و استرلاب مي شود. «ضرب المثل عربي»
آدم بي پروا، پايش به پوست خربزه اي بند است. «ضرب المثل ايراني»
آبي از او گرم نميشه ! «ضرب المثل ايراني»
آبكش و نگاه كن كه به كفگير ميگه تو سه سوراخ داري ! «ضرب المثل ايراني»
آدم «منفور» هميشه لب گور نشسته است. «ضرب المثل فرانسوي»
آب از دستش نميچكه !«ضرب المثل ايراني»
آتش گرسنگي را نمي توان با شبنم فرو نشاند. «ضرب المثل هندي»
آتش را نمي توان با آتش خاموش كرد. «ضرب المثل يوناني»
آتش را به آساني مي توان روشن كرد، ولي خاموش كردنش سخت است. «ضرب المثل يوناني»
آتش به دست خويش بر ريش خود زد. «ضرب المثل ضرب المثل ايراني»
آش نخورده و دهن سوخته ! «ضرب المثل ايراني»
آب، هر قدر هم پر ارزش باشد، وقتي بو گرفت، بايد دور ريخت. «ضرب المثل چيني»
آن زنده كه كاري نكند، مرده به از اوست. «ضرب المثل ايراني»
آب كثيف را نمي توان شست. «ضرب المثل نيجريه اي»
آب رفته به جوي باز نمي گردد. «ضرب المثل نيجريه اي»
تبلیغات