مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اعتقادی /مومن/پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نمایش حدیث 49 : تعداد بازدید
پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ هِمَّتُهُ فِي الصَّلاةِ وَالصِّيامِ وَالْعِبادَةِ وَالْمُنافِقُ هِمَّتُهُ فِي الطَّعامِ وَالشَّرابِ كَالْبَهيمَةِ؛


همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن؛ مانند حيوانات.


تنبيه الخواطر،ج1، ص 94.