مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/عدالت و حفظ بیت‌المال /پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نمایش حدیث 38 : تعداد بازدید
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

العدل حسن و لکن فی الامراء أحسن، السّخاء حسن و لکن فی الأغنیاء أحسن، الورع حسن و لکن فی العلماء أحسن، الصّبر حسن و لکن فی الفقراء أحسن، التّوبه حسن و لکن فی الشّباب أحسن، الحیاء حسن و لکن فی النّساء أحسن؛


عدالت نیک است ولى از زمامداران نیکوتر است، سخاوت نیک است ولى از اغنیا نیکوتر است، تقوى نیک است ولى از علما نیکوتر است صبر نیک است ولى از فقرا نیکوتر است. توبه نیک است ولى از جوانان نیکوتر است شرم نیک است ولى از زنان نیکوتر است.


نهج الفصاحه