مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث
آخرین احادیث

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه چيزى مانع توست كه زندگى پسنديده و مرگ با سعادت را داشته باشى، چرا كه من براى كامل نمودن اخلاق زيبا مبعوث شده ام.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
محبوب ترين شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترين شماست.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آيا شما را از بهترين افرادتان خبر ندهم؟ عرض كردند: چرا، اى رسول خدا. حضرت فرمودند: خوش اخلاق ترين شما، آنان كه نرمخو و بى آزارند، با ديگران انس مى گيرند و از ديگران انس و الفت مى پذيرند....

امام على علیه السّلام فرمودند:
نصيحت كردن در حضور ديگران، خُرد كردن شخصيت است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
درباره مكارم اخلاق سؤال شد، فرمودند: گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه با كسى كه با تو قطع رابطه كرده، عطا به آن كس كه از تو دريغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
آدم بد اخلاق بسيار خطا مى كند و زندگى اش تلخ مى شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بالاترین درجه دانایى، تشخیص اخلاق از یکدیگر و آشکار کردن اخلاق پسندیده و سرکوب اخلاق ناپسند است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداى تبارك وتعالى رسول خدا صلى الله عليه و آله را به مكارم اخلاق مخصوص گردانيد. پس شما نيز خود را بيازماييد، اگر اين صفت ها در شما بود خداى عزوجل را سپاس گوييد و از او اين مكارم را...

فردی به امام سجّاد علیه السلام عرض کرد: مرا از تمام دستورهاى دین آگاه کنید، حضرت فرمودند:
حق‌گویى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
چه بسا عزيزى كه اخلاق بدش او را ذليل و چه بسا ذليلى كه اخلاق خوبش او را عزيز كرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هيچ زندگى گواراتر از اخلاق و رفتار پسنديده نيست.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
خدايا هيچ صفتى كه بر من عيب شمرده شود وامگذار مگر آن كه اصلاحش فرمايى و هيچ صفت نكوهيده اى را بجاى مگذار مگر آن كه آن را نكوسازى و مرا در هيچ خصلت پسنديده ناتمامى فرو مگذار مگر آن...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تفسير خوش اخلاقى اين است كه اگر دنيا به انسان رو كرد، راضى و خشنود باشد و اگر رو نكرد خشمگين و ناراحت نشود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از دو خصلت بپرهيز: بى حوصلگى و تنبلى، زيرا اگر كم حوصله باشى بر حق شكيبايى نكنى و اگر سست و تنبل باشى حقّى را ادا نكنى.

امام على علیه السّلام فرمودند:
اگر در وجود كسى خصلتى پسنديده باشد، انتظار خصلت هاى پسنديده ديگرى را نيز در او داشته باشيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
عدالت نيكو است اما از دولتمردان نيكوتر، سخاوت نيكو است اما از ثروتمندان نيكوتر؛ تقوا نيكو است اما از علما نيكوتر؛ صبر نيكو است اما از فقرا نيكوتر، توبه نيكو است اما از جوانان نيكوتر...

امام على علیه السّلام فرمودند:
نُه چيز زشت است، اما از نه گروه زشت تر: درماندگى و ناتوانى از دولتمردان؛ بخل از ثروتمندان؛ زود خشمى از دانشمندان؛ حركات بچگانه از ميانسالان؛ جدايى حاكمان از مردم؛ دروغ از قاضيان؛ بيمارى...

پيامبر اكرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نخستين چيزى كه روز قيامت در ترازوى اعمال بنده گذاشته مى شود، اخلاق خوب اوست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نه عيب جو باش و نه ثناگو، نه زخم زبان زن و نه مجادله گر.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خودت را به داشتن نيّت خوب و مقصد زيبا عادت ده، تا در خواسته هايت موفق شوى.

تبلیغات