مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث
آخرین احادیث

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شب و روز بر هر كس بگذرد، او را ادب مى كند، فرسوده اش مى نمايد و به مرگ نزديكش مى سازد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
نفس آدمى بر بى ادبى سرشته شده است و بنده فرمان دارد كه پايبند ادب نيكو باشد. نفس آدمى با طينت خود در ميدان مخالفت مى تازد و بنده مى كوشد آن را از خواسته ناروايش برگرداند، پس هرگاه عنان...

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از خنديدنِ بى تعجّب [و بى جا] يا راه رفتن و سخن گفتنِ بى ادبانه بپرهيز.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سوگند به خدا ، هر کس که حقیقت سجده را به جاى آورد ، زیان نکرد و کسى که در سجده، به خوبى به خداوند نزدیک شد، هرگز از خداوند دور نیست. و آن که به {ساحت مقدس} او بى ادبى کرد و حرمتش را...

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
خدايا! با غرق كردن من در ناز و نعمت، مرا به پرتگاه عذاب خويش مَكشان و با بلايا (گرفتارى ها) ادبم مكن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ارزش تو به ادب توست، پس آن را با بردبارى آراسته کن.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دوستى با شخص بى ادب ، صمیمانه نخواهد شد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسى كه از ادب بی بهره باشد و شيفته بازى شود، به رياست نمی رسد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترينِ ادب ها آن است كه تو را از حرام ها باز دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
راستگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ، زيباترين اخلاق و بهترين ادب است.

اَنَس گوید: یکى از کنیزان امام حسن علیه السلام دسته گلى به ایشان تقدیم کرد. امام به او فرمودند:
تو در راه خدا آزادى! دلیل این کارشان را پرسیدم. حضرت فرمودند: خداوند، ما را [این گونه] ادب آموخته است ، آن جا که [در قرآن کریم] مى گوید: و چون احترام شُدید، به بهتر از آن، پاسخ گویید:...

امام على علیه السّلام فرمودند:
بر عاقل است كه بدى هايش را در دين، انديشه، اخلاق و ادب يادداشت كند و به خاطرش بسپارد و براى از بين بردن آنها بكوشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بلا براى ظالم مایه ادب، براى مؤمن آزمایش و براى پیامبران مایه ترفیع درجه و براى اولیا بزرگوارى است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر چيزى به عقل نياز دارد و عقل به ادب نيازمند است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كمال ادب و مروت در هفت چيز است: عقل، بردبارى، صبر، ملايمت، سكوت، خوش اخلاقى و مدارا.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسى كه خود را پيشواى مردم قرار داده، بايد پيش از آموزش ديگران، خود را آموزش دهد و پيش از آن كه ديگران را با زبان، ادب بياموزد، باكردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادب آموز خود...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
براى ادب كردن خود ، همين بس كه دورى كنى از آنچه آن را از ديگران خوش نمى دارى .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم، به ادب (فرهنگ و تربیتِ) درست ، نیازمندترند، تا به طلا و نقره.

امام على علیه السّلام فرمودند:
گوش خود را به شنيدن خوبى ها عادت بده و به آنچه كه به صلاح و درستى تو نمى افزايد گوش مسپار، زيرا اين كار، دل ها را زنگار مى زند و موجب سرزنش مى شود.

تبلیغات