مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/نظامی
آخرین احادیث - نظامی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه کسند که یارى آنها بر خدا لازم است: آن که در راه خدا جهاد کند و بنده اى که براى آزادى خود قرارداد بسته و می خواهد قیمت آن را بپردازد و کسى که به منظور عفت زن می گیرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان مى بالد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند مردِ نيرومندى را كه هميشه براى جهاد پا به ركاب است دوست دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دو چشم بر آتش حرام است چشمى که از ترس خدا گریسته و چشمى که بیدار مانده و مسلمانان را در مقابل کافران نگهبانى کرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يك روز مرزبانى در راه خدا بهتر است از دنيا و هر چه در آن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه گروه بر خداوند متعال حق دارند تا آنها را ياري كند: مجاهد در راه خدا و کسي که سعي مي کند تا قرض خويش را ادا کند و آنکه مي خواهد ازدواج کند تا دامن خويش را پاک نگهدارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که ضمن دفاع از دین خود کشته شود شهید شده است.

امام على عليه السّلام فرمودند:
همانا جهاد شريفترين كارها بعد از اسلام است . جهاد مايه پايدارى دين است و علاوه بر آن كه عزّت و اقتدار مى آورد اجرى بزرگ دارد . جهاد ، يورش آوردن است . در آن نيكيها و ثوابهاست و نويد...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
جهاد برترين كارها بعد از فرايض است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اعمال همه بندگان نزد مجاهدانِ در راه خدا (چيزى) نيست مگر مانند پرستويى كه با منقار خود مقدارى آب از دريا برداشته است .

حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند:
خداوند جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام، و صبر را وسیله استحقاق و شایستگی پاداش حق تعالی قرار داد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند عزوجل، نماز، نیکی کردن و جهاد در راه خداست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
رزمندگان در راه خدا ، راهبران اهل بهشت اند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند جهاد را بر مردان و زنان لازم دانسته است. پس جهاد مرد، آن است كه از مال و جانش بگذرد تا جائي كه در راه خدا كشته و شهيد شود. و جهاد زن آن است كه در مقابل زحمات و صدمات شوهر و بر...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هیچ فضیلتی چون جهاد نیست و هیچ جهادی مانند مبارزه با هوای نفس نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین عمل مؤمن، جهاد در راه خداست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با اموال و جانها و مال هاى خود با مشرکان جهاد کنید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
درهاى آسمان بر روى مجاهدان گشوده مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترين مردم كسي است خود را در راه خدا وقف کرده و با دشمنان او به نبرد بر مي خيزد، و مرگ يا كشته شدن در ميدان نبرد را آرزو مي كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند آن را بر روي اولياي خاص خود گشوده است.

تبلیغات