مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/علم و دانش
آخرین احادیث - علم و دانش

امام علی علیه السّلام فرمودند:
علم بى عمل ، درخت بى ثمر را مى مانَد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر طفلى که در طلب علم و عبادت بزرگ شود خداوند ثواب هفتاد و دو صدیق به او عطا کند.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
خداوند سبحان شرک را (در امور مختلف) حرام گرداند تا آن که همگان تن به ربوبیّت او در دهند و به سعادت نائل آیند؛ پس آن طوری که شایسته است باید تقوای الهی داشته باشید و کاری کنید تا با...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گفتنِ نمى دانم، نيمى از دانش است .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
زکات دانش، آموختن به بندگان خداست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اى مردم بدانيد كمال دين طلب علم و عمل بدانست ، بدانيد كه طلب علم بر شما از طلب مال لازم تر است زيرا مال براى شما قسمت و تضمين شده. عادلى (كه خداست) آن را بين شما قسمت كرده و تضمين...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مى خواهى صفاتى به تو بیاموزم که خداوند تو را به آنها منتفع سازد؟ دانش آموز که دانش دوست مؤمن است و بردبارى پشتیبان او و عقل رهبر و عمل قیم و مدارا پدر و ملایمت برادر اوست و صبر امیر...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر چيزى با بخشيدن كم مى شود ، مگر دانش .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دوست ندارم جوانانِ شما را جز در دو حالت ببينم : دانشمند يا دانش اندوز . اگر جوانى چنين نكند ، كوتاهى كرده و اگر كوتاهى كرد ، تباه ساخته و اگر تباه ساخت ، گناه كرده است و اگر گناه كند...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
علم میراث من و میراث پیامبران پیش از من است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بردبارى نيكو ، دليل و نشانه علم بسيار است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اساس علم و دانش حلم و بردبارى است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كمال علم و دانش به بردبارى است و كمال بردبارى به بسيارى تحمّل و فرو بردن خشم است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
درخت علم و دانش به بار ننشيند ، تا آن گاه كه حلم با او مقرون گردد.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
همانا استاد و شاگرد هر دو در رشد و ترقي شريك‌اند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر از خدا چنانچه شایسته ترسیدن از اوست، ترس داشتید علمى که به جهل آمیخته نیست نصیبتان می شد و اگر خدا را چنان که شایسته شناختن اوست، می شناختید به دعاى شما کوهها جابجا می شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
میانه روى در خرج یک نیمه معیشت است و دوستى با مردم یک نیمه عقل است و خوب پرسیدن یک نیمه دانش است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسى كه از سر چشمه و آشاميدنگاه علم و دانش سيراب شده باشد ، جامه حلم و بردبارى به تن كند.

تبلیغات