مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث
آخرین احادیث

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر روز جمعه براى شما ثواب يك حج و يک عمره است، حج شما شتاب و مبادرت به نماز جمعه و عمره شما انتظار اقامه نماز عصر پس از نماز جمعه است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در هر شب جمعه همراه با مقداري ميوه بر اهل منزل و خانواده خود وارد شويد تا موجب شادمانی آن ها در جمعه گردد.

دعبل بن على به خدمت امام رضا علیه السلام رسید و امام امر فرمودند: انعامى به او بدهند. دعبل آن را گرفت، اما خدا را سپاس نگفت. امام رضاعلیه السلام به او فرمودند:
چرا خداوند را سپاس نگفتى؟! دعبل گفت: پس از مدّتى بار دیگر خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و ایشان فرمودند: انعامى به من بدهند. من گفتم: خدا را سپاسگزارم. امام علیه السلام به من...

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس اصل و نسبش او را [ سُست گرداند و ]بنشاند، ادبش او را [حركت بخشد و]برخيزاند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
براى ادب آموزى، تجربه ها كافى اند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
به ادب و تربيت نفس خود پرداختم و براى آن ادبى بهتر از تقواى الهى در تمام حالاتش نيافتم و اگر از پس اين امر برنيامد براى آن چيزى بهتر از دم فروبستن از دروغ نيافتم و از غيبت مردمان، همانا...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر گاه روز قيامت گردد، خداى عزّوجلّ عالم و عابد را برانگيزاند . پس آن گاه كه در پيشگاه خداوند ايستادند به عابد گفته مى شود: «به سوى بهشت حركت كن»و به عالم گفته مى شود: «بايست و مردم...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر در عُمرت دو روز مهلت داده شدى ، يك روز آن را براى ادب خود قرار ده تا از آن براى روز مُردنت كمك بگيرى. به امام گفته شد: اين كمك گرفتن چگونه است؟ فرمودند: به اين كه آنچه را از خود...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پدرم عليه السلام مرا به سه چيز ادب آموخت و از سه چيز نهى ام فرمود . سه نكته ادب اين بود كه فرمود: فرزندم! هركس با دوست بد بنشيند ، سالم نمى ماند و هر كس گفتارش را كنترل نكند ، پشيمان...

نوف بکالی می گوید: اميرالمؤمنين عليه السلام را ديدم كه شتابان مى رود . عرض كردم: مولاى من كجا مى روید؟ فرمودند:
«اى نوف رهايم كن! آرزوهايم مرا به پيشگاه محبوب مى كشانَد». عرض كردم: مولاى من! آرزوهايتان چيست؟ فرمودند: «آن كس كه مورد آرزوست ، خود آنها رامى داند و نيازى نيست به غير او بگويم . بنده...

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
شما اى اهل بصيرت! پند گيريد و خدا را براى اين كه هدايتتان كرد ، سپاس گوييد و بدانيد كه از قبضه قدرت خداوند ، به سوى قدرتى ديگر بيرون نتوانيد رفت ، و خدا و فرستاده اش ، به زودى كردار...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شيطان ، در عالِمِ بى بهره از ادب بيشتر طمع مى كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد وگرنه شما، بيابانى (فاقد تمدّن) هستيد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
در حالى كه در واقع از كمترين مال برخوردار هستيد، در ظاهر بهترين حال را از خود نشان دهيد ؛ زيرا خداوند متعال ، بندگان با ايمان با معرفتش را اين گونه نيكو ادب نموده كه [در وصف فقيران...

امام على علیه السّلام فرمودند:
اى مؤمن! به تحقيق اين دانش و ادب بهاى جان توست پس در آموختن آن دو بكوش كه هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود بر قيمت و قَدْرت افزوده مى شود ؛ زيرا با دانش به پروردگارت راه مى يابى و با...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است. پروردگارم مرا به سخاوت و نيكى كردن فرمان داد و از بخل و سختگيرى بازَم داشت . در نزد خداوند عزّوجلّ چيزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نيست....

امام صادق علیه السلام فرمودند:
آن که خدا را شناخت ، از او ترسید و آن کس که از خدا ترسید ، ترس از خدا او را به عمل به فرمان او و در پیش گرفتن ادبش واداشت . پس فرمان بردارانِ ادب شده به ادب خدا و اطاعت کنندگان دستورهاى...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ادب بياموزيد، زيرا كه [در اين صورت] اگر پادشاه باشيد ، برجسته مى شويد، اگر ميانه باشيد، سرآمد مى شويد، و اگر تنگ دست باشيد، با ادبتان گذران زندگى مى كنيد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خدايا مرا عقلى كامل ، تصميمى نافذ، خردى برتر، دلى پاك، دانشى فراوان و ادبى والا روزى كن و تمام اينها را به سود من قرار ده نه به زيانم،اى مهربان ترين مهربانان.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تو را سفارش مى كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران (دينى)؛ چرا كه سرور اولين و آخرين، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است : «گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كرده...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزندانتان را به سه چيز ادب كنيد: عشق به پيامبرتان، عشق به خاندان او، و قرآن خواندن.

تبلیغات