مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام خمس /شخصى قالى کهنه خود را تبدیل به یک قالیچه نموده که زیر پا انداخته نشده است، آیا به قیمت این فرش خمس تعلق مى گیرد؟
نمایش پرسش و پاسخ 75 : تعداد بازدید
پرسش :

شخصى قالى کهنه خود را تبدیل به یک قالیچه نموده که زیر پا انداخته نشده است، آیا به قیمت این فرش خمس تعلق مى گیرد؟پاسخ :

پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
قالیچه اگر مورد نیاز بوده خمس ندارد.
منبع: makarem.ir