مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام اعتکاف /آیا در حیاط مسجد هم اعتکاف صحیح است یا خیر؟ همچنین در زیرزمین و پشت بام مسجد؟
نمایش پرسش و پاسخ 64 : تعداد بازدید
پرسش :

آیا در حیاط مسجد هم اعتکاف صحیح است یا خیر؟ همچنین در زیرزمین و پشت بام مسجد؟پاسخ :

همه مراجع: اگر جزء مسجد باشد، صحیح است 1.
پی نوشت:
1. العروة الوثقى، شرائط الاعتکاف، م 20.
منبع: www.porseman.org