مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام غسل /زنى براى جلوگيرى از بچّه دار شدن از دستگاه استفاده مى كند، به همين علّت روزهاى عادتش كم و زياد مى شود و موقع معيّنى ندارد، وظيفه او چيست؟ آيا عباداتى كه انجام داده، باطل است؟ توضيح اين كه: قبل از استفاده از دستگاه، ايّام عادت او هفت روز بوده است. آيا بعد از هفت روز مى تواند غسل كند و عباداتش را انجام دهد؟
نمایش پرسش و پاسخ 45 : تعداد بازدید
پرسش :

زنى براى جلوگيرى از بچّه دار شدن از دستگاه استفاده مى كند، به همين علّت روزهاى عادتش كم و زياد مى شود و موقع معيّنى ندارد، وظيفه او چيست؟ آيا عباداتى كه انجام داده، باطل است؟ توضيح اين كه: قبل از استفاده از دستگاه، ايّام عادت او هفت روز بوده است. آيا بعد از هفت روز مى تواند غسل كند و عباداتش را انجام دهد؟پاسخ :

اگر چند مرتبه در مواقع مختلف يا ايّام مختلف بر خلاف عادت اوّل خون ببيند جزء مضطربه است و در اين حال اگر 10 روز يا كمتر خون ببيند همه اش حيض است، و اگر بيش از ده روز خون ببيند آن مقدار از آن كه نشانه حيض را داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض محسوب مى شود و اگر همه اش يك جور باشد مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مى كند.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول