مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام وضو /آویختن گردن بندی که روی آن قرآن نوشته شده است، در ایام عادت چه حکمی دارد؟
نمایش پرسش و پاسخ 57 : تعداد بازدید
پرسش :

آویختن گردن بندی که روی آن قرآن نوشته شده است، در ایام عادت چه حکمی دارد؟پاسخ :

همه ی مراجع: استفاده از گردن بند مانع ندارد؛ باید نوشته آیه قرآن با بدن تماس پیدا نکند.