مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/پزشکی و سلامت/بیماری‌ها و روش درمان /ديسک كمر چيست؟
نمایش پرسش و پاسخ 95 : تعداد بازدید
پرسش :

ديسک كمر چيست؟پاسخ :

وقتي كه گفته مي‌شود فردي مبتلا به ديسك است، منظور بيرون زدگي ديسك است كه در اين حالت ماده ژله مانند مركزي از وراي يك نقطه ضعف ساختماني در آنولوس به سمت خارج رانده مي‌شود. با فشار ديسك بيرون زده بر روي عصب نخاعي (كه در حال خارج شدن از مهره مي‌باشد و از وراي سوراخ بين مهره‌اي به سمت محيط سير مي‌كند) آزردگي رشته عصبي پديد مي‌آيدكه به وسيله بروز اصطكاك بين محتويات بيرون زده ديسك با عصب نخاعي است. گاهي نيز از لفظ برآمدگي ديسك استفاده مي‌شود كه در اين موارد اگر چه محتويات ديسك به بيرون راه نمي‌يابد، به واسطه بر جستگي ديسك ممكن است به عصب نخاعي يا خود طناب نخاعي فشار وارد شود. در واقع، فشاري كه ديسك بر آمده بر عصب وارد مي‌كند، سبب درد كمر، پشت، پاها و ساير علايم ديسك مي‌شود. اصطلاح سياتيك نيز بيانگر فشار ديسك كمري روي يكي از اعصاب به نام عصب سياتيك است.
www.ch3.ir