مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام ویژه خانواده/بیش از ده سال است که به دلایل زیر قصد طلاق زوجه ام رادارم: الف) عدم تمکین. ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غیر ضرورى. ج) اقدام به آبرویزى و هتک حرمت بنده در جامعه. د) تهمت هاى ناروا. هـ) تهدید به مسموم نمودن. و) نامشروع قلمداد کردن صیغه ازدواج. و قانون نیز توجّهى به من نکرده آیا مى توانم خود صیغه طلاق را بخوانم و آیا گرفتن حکم طلاق در مقابل پرداخت پول امکان پذیراست و چنین حکمى اعتبار شرعى دارد؟
نمایش پرسش و پاسخ 15 : تعداد بازدید
پرسش :

بیش از ده سال است که به دلایل زیر قصد طلاق زوجه ام رادارم: الف) عدم تمکین. ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غیر ضرورى. ج) اقدام به آبرویزى و هتک حرمت بنده در جامعه. د) تهمت هاى ناروا. هـ) تهدید به مسموم نمودن. و) نامشروع قلمداد کردن صیغه ازدواج. و قانون نیز توجّهى به من نکرده آیا مى توانم خود صیغه طلاق را بخوانم و آیا گرفتن حکم طلاق در مقابل پرداخت پول امکان پذیراست و چنین حکمى اعتبار شرعى دارد؟پاسخ :

پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
عدم تمکین به تنهایى مى تواند دلیلى بر اقدام به طلاق باشد، ولى تا مى توانید از طلاق بپرهیزید مگر این که ناچار شوید.
منبع: makarem.ir