مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق

يک مشکل حقوقي براي من پيش آمده که اگر امکان دارد ميخواستم من را راهنمايي بفرمائيد. من سالهاست در بورس اوراق بهادار فعاليت ميکنم. به واسطهء نيازي که به اطلاعات و تحليل در بورس هست روزانه...

با نظر به اينكه سينماها از سال 1362 بعلت سياست هاي دولت از تجاري به فرهنگي نغيير يافتند آيا در صورتيكه به علت قدمت نياز به تخريب و نوسازي در قالب مجموعه تجاري و فرهنگي باشد كه به الطبع...

بخشنامه ها جزو مقررات لازم الاجراء محسوب مي گردند و ماداميکه قانون يا مقررات لازم الاجراء ديگري مغاير با آن ابلاغ نگردد، قابليت اجرائي دارند، ليکن قانون بودجه و مقررات تصويبي در اجراي...

مي خواستم بدانم مسئول تفکيک زمين در روستاها چه سازماني است؟ بنياد مسکن يا دهياري ها (آخرين اصلاحيه در اين مورد چه مي گويد؟) آيا بند 10 ماده 69 قانون اصلاح قانون تشکيلات ، وظايف و...

در خصوص حفظ و صيانت از بيت المال مواد قانوني مربوطه ذکر بفرماييد.

براي آشنايي با مقرررات اداره اي مانند اداره برق يا گاز و آگاهي از تخلفاتي احتمالي آن اداره چه مقرراتي بايد مطالعه گردد؟ آيا قانون مدوني هست؟

آيا شهرداري مي تواند خيابان 16 متري شهرک هاي تازه احداث را تبديل به کوچه 10 متر نمايد و 6 متر تصرفي را به زمين شهرداري اضافه و به سازمان ديگر انتقال دهد ؟ سوال دوم : اين موضوع از...

اينجانب مالکيت يک دستگاه آپارتمان اداري را در سال 1388 را کسب نموده ام در واحد مذکور مستاجري تصرفات اينجانب را مانع شده که قرارداد اجاره اي رسمي از سال 1360 را دارا مي باشد حال مستاجر...

با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384مجلس شوراي اسلامي درآمد حاصل از ساخت و سازها و عوارض در روستاهاي محصور در حريم...

كارمند رسمي دولت حق اخذ پروانه كسب از اتحاديه اصناف و داير كردن شغل را دارد؟

چنانجه بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره ماده 12 قانون نظام صنفي کليه افراد حايز شرايط مي توانند نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند .واين شامل کارمندان دولت نيز مي باشد آيا بر اساس ماده...

آيا در حال حاضر احكام و قوانين صدر اسلام كاربرد و كارآيي صدر اسلام را داراست يا خير؟

در زمان حاضر كه تمامي علوم در حال تغيير و تكامل مي باشند، آيا با سيستم قضائي اسلام مي توان از وقوع، تكرار و شيوع جرم جلوگيري كرد؟ و عدالت مورد نياز جامعه را تأمين كرد؟

در حقوق اسلامي تا چه ميزان به اصلاح و تربيت مجرمين و آماده كردن آنها براي بازگشت به زندگي سالم و جامعه تأكيد شده است؟

نقش مذهب در حقوق اساسي چيست؟

وجه تمايز فقه اسلامي و علم حقوق چيست؟ آيا نسبت اين دو، عموم و خصوص من وجه مي باشد؟

وجه تمايز فقه اسلامي و علم حقوق چيست؟ آيا نسبت اين دو، عموم و خصوص من وجه مي باشد؟

آيا خشونت دولتي مجاز است؟

شبهه: با وجود اين كه قوه قضائيه ما كه مبتني بر ساختار حقوقي رومي ـ ژرمني است ـ ولي حوزه و نهاد روحانيّت هنوز نتوانسته است يك ساختار اسلامي ارائه دهد و با ساختارهاي غير اسلامي احكام...

فرم اخذ رضايت نامه از بيماراني كه عليرغم نظر پزشك معالج حاضر به بستري شدن يا خواهان مرخص شدن از بخشهاي بستري با رضايت شخصي هستند بايد حاوي چه مطالبي باشد .

تبلیغات