مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق

يک مشکل حقوقي براي من پيش آمده که اگر امکان دارد ميخواستم من را راهنمايي بفرمائيد. من سالهاست در بورس اوراق بهادار فعاليت ميکنم. به واسطهء نيازي که به اطلاعات و تحليل در بورس هست روزانه...

با نظر به اينكه سينماها از سال 1362 بعلت سياست هاي دولت از تجاري به فرهنگي نغيير يافتند آيا در صورتيكه به علت قدمت نياز به تخريب و نوسازي در قالب مجموعه تجاري و فرهنگي باشد كه به الطبع...

بخشنامه ها جزو مقررات لازم الاجراء محسوب مي گردند و ماداميکه قانون يا مقررات لازم الاجراء ديگري مغاير با آن ابلاغ نگردد، قابليت اجرائي دارند، ليکن قانون بودجه و مقررات تصويبي در اجراي...

مي خواستم بدانم مسئول تفکيک زمين در روستاها چه سازماني است؟ بنياد مسکن يا دهياري ها (آخرين اصلاحيه در اين مورد چه مي گويد؟) آيا بند 10 ماده 69 قانون اصلاح قانون تشکيلات ، وظايف و...

در خصوص حفظ و صيانت از بيت المال مواد قانوني مربوطه ذکر بفرماييد.

براي آشنايي با مقرررات اداره اي مانند اداره برق يا گاز و آگاهي از تخلفاتي احتمالي آن اداره چه مقرراتي بايد مطالعه گردد؟ آيا قانون مدوني هست؟

آيا شهرداري مي تواند خيابان 16 متري شهرک هاي تازه احداث را تبديل به کوچه 10 متر نمايد و 6 متر تصرفي را به زمين شهرداري اضافه و به سازمان ديگر انتقال دهد ؟ سوال دوم : اين موضوع از...

اينجانب مالکيت يک دستگاه آپارتمان اداري را در سال 1388 را کسب نموده ام در واحد مذکور مستاجري تصرفات اينجانب را مانع شده که قرارداد اجاره اي رسمي از سال 1360 را دارا مي باشد حال مستاجر...

با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384مجلس شوراي اسلامي درآمد حاصل از ساخت و سازها و عوارض در روستاهاي محصور در حريم...

كارمند رسمي دولت حق اخذ پروانه كسب از اتحاديه اصناف و داير كردن شغل را دارد؟

چنانجه بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره ماده 12 قانون نظام صنفي کليه افراد حايز شرايط مي توانند نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند .واين شامل کارمندان دولت نيز مي باشد آيا بر اساس ماده...

ماده 2 قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ... مصوب 1385 مجلس و تبصره 2 ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون موصوف صدور سندمالکيت و نقل و انتقال اراضي کشاورزي را بصورت مشاعي ( بدون اعمال...

چرا اداره ثبت اسناد سند نمي دهد. چند سال پيش يکي از برادرانم توسط ماده 147 سهم الارث خود را جدا و با ماده 147 سند گرفته است . در حال حاضر که بقيه براي گرفتن سند براي سهم خود مراجعه...

من يک چک داشتم گم کردم حالا چک پول شده من چه کار کنم؟

شخصي در ازاي بدهي خود به من يک چک به مبلغ 60 ميلين تومان داده است که برگشت خورده است و تاريخ هاي آن قابل طرح کيفري شکايت ميباشد ولي ظاهرا آن شخص چک را در ازاي ضمانت از شخص ديگري دريافت...

يک ملکي را پيش خريد کردم پنج ميليون دريافت و مابقي آن را چک به تاريخ 2ماه بعد گرفتم در مبايعنامه شرط شد اگر چک در وعده خود کارساز نشد مبايعنامه باطل است و چک در تاريخ برگشت خورد حالا...

ميزان و حدود مهريه در دوران نامزدي چگونه است اگر طلاق از طرف مرد باشد؟

خواهشمند است توضيح بفرمائيد که آيا زن باردار (حامله) در زمان عده وفات حق نفقه دارد ودر صورت نداشتن مال (متوفي) راه حل چيست و به چه صورتي در صورت تعلق قابل پرداخت مي باشد.

خواهشمند است توضيح بفرمائيد که به چه صورتي کاستي هاي حقوق زنان قابل جبران مي باشد.

اگر در دوران نامزدي ، پسر در حال دادن مهريه دختر باشه هر ماه ، تا موقعي كه مهريه دختر تمام نشده باشد بصورت اقساطي ، آيا دختر نميتواند ازدواج كنه بايد تمام مهريشو بگيره بعد تمام شدن...

تبلیغات