مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق

ماده 2 قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ... مصوب 1385 مجلس و تبصره 2 ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون موصوف صدور سندمالکيت و نقل و انتقال اراضي کشاورزي را بصورت مشاعي ( بدون اعمال...

چرا اداره ثبت اسناد سند نمي دهد. چند سال پيش يکي از برادرانم توسط ماده 147 سهم الارث خود را جدا و با ماده 147 سند گرفته است . در حال حاضر که بقيه براي گرفتن سند براي سهم خود مراجعه...

من يک چک داشتم گم کردم حالا چک پول شده من چه کار کنم؟

شخصي در ازاي بدهي خود به من يک چک به مبلغ 60 ميلين تومان داده است که برگشت خورده است و تاريخ هاي آن قابل طرح کيفري شکايت ميباشد ولي ظاهرا آن شخص چک را در ازاي ضمانت از شخص ديگري دريافت...

يک ملکي را پيش خريد کردم پنج ميليون دريافت و مابقي آن را چک به تاريخ 2ماه بعد گرفتم در مبايعنامه شرط شد اگر چک در وعده خود کارساز نشد مبايعنامه باطل است و چک در تاريخ برگشت خورد حالا...

ميزان و حدود مهريه در دوران نامزدي چگونه است اگر طلاق از طرف مرد باشد؟

خواهشمند است توضيح بفرمائيد که آيا زن باردار (حامله) در زمان عده وفات حق نفقه دارد ودر صورت نداشتن مال (متوفي) راه حل چيست و به چه صورتي در صورت تعلق قابل پرداخت مي باشد.

خواهشمند است توضيح بفرمائيد که به چه صورتي کاستي هاي حقوق زنان قابل جبران مي باشد.

اگر در دوران نامزدي ، پسر در حال دادن مهريه دختر باشه هر ماه ، تا موقعي كه مهريه دختر تمام نشده باشد بصورت اقساطي ، آيا دختر نميتواند ازدواج كنه بايد تمام مهريشو بگيره بعد تمام شدن...

لطفا توضيحاتي در خصوص نوع شاهد و رابطه آن با من و متن شهادت نامه براي اعسار از مهريه ارائه فرمائيد.

خواهشمند است پيرامون تعيين نفقه زوجه يا اولاد با استفاده از سهم هزينه هاي مصرفي ماهانه افراد بر حسب طبقات اجتماعي جدول 11 گانه ، متوسط هزينه هاي ماهانه و سالانه گروههاي شغلي سرپرست...

جهت ارائه وكالت طلاق به زوجه توسط زوج در دفاتر اسناد رسمي قيد عبارت وكالت بلاعزل در ضمن عقد خارج لازم از سوي دفتر خانه ، در كدام عقد خارج لازم وكالت بلا عزل است ؟

در دوران نامزدي اگر دختر راضي به طلاق باشد ولي پسر قبول نكند آيا ميشود دختر طلاقش را بگيرد؟

آيا شوهر مي تواند تا ابد همسرش را که تقاضاي طلاق است، طلاق ندهد؟

زوجه بعد از فوت همسرش با توافق بقيه وراث از محل ماترك متوفي اقدام به خريد منزل نموده كه سه دانگ آن به نام خود و مابقي به نسبت مساوي بين سه فرزند خود كه دو دختر ويك پسر مي باشند منتقل...

اينجانب بعد ازعقدنكاح يك سال ونيم باهمسرم درمنزل خودم زندگي مشترك داشته ام بعد از آن خانواده اش با اينجانب درمنزلم درگير شده والان 8 ماه است كه همسرم را ازمنزلم به خانه خودشان برده...

همسر من تنها دو ماه بعد از عقد ابتدا با گرفتن يک وکالتنامه از مادرش ملک 130 متري خود را به نام مادرش انتقال داد.اين ملک از مستثنيات دين نيست چون زندگي ما در آپارتمان رهني کوچکتري شروع...

اگر کسي مفقود الاثر گردد خانواده وي چند سال بعد ميتوانند تقسيم ارث را انجام دهند؟

خواهشمند است بفرمائيد که آيا تاثير شخصيت اجتماعي و نوع شغل در ميزان نفقه زوجه موثر است بطور مثال نفقه يک خانم خانه دار با نفقه يک خانم داراي تحصيلات فوق دکتري فرقي دارد يا خير؟

اگر خانمي به علت اعتياد همسرش در خواست طلاق كرده و همسرش نيز به علت مواد مخدر در زندان باشد آيا او ميتواند غيابي طلاق گرفته و جدا شود طلاق بگيرد با اين توضيح كه همسرش در زندان ترك كرده...

تبلیغات