مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی
آخرین پرسش و پاسخ - دوست و دوست یابی

دوست چگونه مي تواند انسان را به سمت کار حرامی بكشد در حالی که از آن کار حرام خبر داريم؟

جواني هستم كه به اقتضاي سنم رفقايي دارم، مي خواهم بپرسم كه اگر اين رفاقت وابستگي ايجاد كند اشكالي دارد و اگر اشكال دارد راهكارهايي برايم مطرح بفرمائيد؟

آيا دل بستن به دوستان و اطرافيان به طور افراطي مشكلي دارد؟

دوستي دارم، سعي مي كندكه از گناهاني مثل دروغ يا غيبت و... دوري كند اما نمي تواند (فقط) به وضع ظاهري خود نرسد وآرايش كردن را نمي تواند ترك كند هم چنين زدن عطر برايش مهم است در غير اين...

در دوست يابي بايد چه كارهايي انجام دهم كه هم خودم راضي باشم و هم او از دست من راضي باشد و با هم صميمي شويم با وجود اين كه من كمرو و خجالتي هستم؟

من نمي دانم با چه كسي دوست شوم روز اول تا يك هفته با من خوب هستند و بعد احساس مي كنم كه دارد به من خيانت مي كند علت چيست؟

همانگونه كه ميدانيم بعضي گناهان حالت ما تأخر دارد كه منحرف كردن دوستان نيز از آن جمله است در اين صورت اگر دوستي از طريق ما منحرف شود و با اصرار ما نيز به مسير مستقيم باز نگردد وظيفه...

من دوستي دارم كه با او بسيار نزديك هستم و او را هم دوست دارم به طوري كه نمي توانم از او جدا باشم ولي ما نسبت به هم يك احساس حسادت داريم براي اينكه اين احساس را از ميان برداريم بايد...

ويژگي‏هاي يك دوست خوب و واقعي چيست؟

دوستي با پسران براي ما دختران چه ضررهايي دارد؟

اگر به كسي علاقه داشته باشيم و به او هديه بدهيم اما مطمئن نيستيم كه او نيز به من علاقه دارد يا نه چون واقعا مي گويند اگر به كسي علاقه داري اولين محبت تو به او هديه دادن است اما او هديه...

آيا دوست يابي بدون معيار و در نظر گرفتن ابعاد ديني و معنوي و اخلاقي آن گناه محسوب مي شود؟

چگونه مي توان فردي راكه خيلي دوست داريم نصيحت كنيم مثلا اين فرد به دوستي هاي نا باب دست زده است (دوستي دختر وپسر ) آيا با او قطع رابطه كنيم يا دوستيمان را ادامه دهيم اگر خواستيم دوستيمان...

چگونه مي توانيم دوستاني خوب در زندگي انتخاب كنم كه مغرض نباشند، اغفالگر نباشند وخلاصه خير وصلاح مرا بخواهند در زندگي ونه موجبات گمراهي وانحراف را فراهم آورند؟

ما چگونه دوست خود را انتخاب كنيم و چگونه او را بشناسيم و چگونه بدانيم كه صحبت ها يش كه به ما مي گويد حقيقت دارد؟

چگونه رفتار كنيم كه دوستي خوب با ما آشنا شود؟

براي اينكه دوستمان را بشناسيم بايد او را در معرض چه آزمايش هايي قرار دهيم؟

آيا صحيح است كه يك فرد همه جور فردي را دوست داشته باشد و نسبت هيچ كس احساس نفرت نكند ؟ توضيح دهيد بهترين روش برخورد با انسانها چيست؟

محبت و عشق ورزیدن از نظر اسلام چگونه است و آیا عشق مجازى مى‌تواند پلى براى رسیدن به حقیقت باشد؟

تبلیغات