مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/فرق، ادیان و مذاهب
آخرین پرسش و پاسخ - فرق، ادیان و مذاهب

آيا در آيين بودا به مسائل عرفاني تكيه شده است؟

مجسمه بودا كه در افغانستان بدست طالبان تخريب گرديد در چه زماني و توسط چه كساني ساخته شده بود؟ آيا اين مجسمه به عنوان بت پرستيده مي‌شد؟

آیا ادیان دیگر نظیر بودا و کنفوسیوس هم به آمدن منجی موعود معتقد هستند؟ آیا این منجی همان امام زمان ماست؟

هندوئيسم در كجا و كي به وجود آمد؟

درباره دين آلت پرستي در هندوستان توضيح دهيد؟

آيا سوزاندن زن در كنار جنازه همسرش از احكام واجب آيين هندو است.

چرا هندوان مرده هايشان را مي سوزانند؟

چه نقدهاي كلي بر دين هندوئيسم وارد است؟

هندوئيسم داراي چه فرقه هايي مي باشد توضيح دهيد؟

آيا آيين هندو داراي احكام فقهي و عملي مي‌باشد توضيح دهيد؟

آيا پيروان آئين هندو مي توانند به ساير اديان هم ايمان بياورند؟

شينتو چگونه مذهبي است ؟ و اصول وعقايدش چگونه است ؟

آيا غير از اين است كه مسلمانان نيز مانند پيروان آئين شينتو ارواح را مي‌پرستند؟

ارتباط آئين شينتو با اديان چيني چگونه است؟

دين شينتو در كجا و چگونه به وجود آمده است؟

آيا آئين شينتو داراي فرقه هاي متعدد مي باشد؟ رهبري و مركزيت آن در كجاست؟

آئين شينتو داراي چه احكام فقهي است و برنامه هايي كه در رابطه با ارواح نياكان در آئين شينتو انجام مي شود چگونه اند؟

عقايد و احكامي را كه اختصاص به آيين شينتو دارد بيان كنيد؟

سازمان ديني و مقامهاي ديني در آيين شينتو چه جايگاهي دارد؟

چه نقدهاي كلي بر دين شينتو وارد است؟

تبلیغات