مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/فرق، ادیان و مذاهب
آخرین پرسش و پاسخ - فرق، ادیان و مذاهب

پيشگامان نهضت پروتستان چه کسانی هستند؟

تفاوت هاى پروتستان با كاتوليك و ارتدكس را بیان کنید.

مناصب كليسايى و سلسله مراتب روحانيت مسيحى را توضیح دهید.

آیا مسیحیان عقیده به عصمت كليسا و پاپ دارند؟

چه نقدی بر عصمت كليسا و پاپ وارد است؟

درباره جغرافياى سياسى واتيكان توضیحاتی بدهید.

رياست پاپ رم بر جهان مسيحيت چگونه است؟

وضعيت و عملكرد فرهنگى و آموزشى واتيكان را چگونه ارزیابی می کنید؟

اوضاع اقتصادى واتيكان چگونه است؟

ساختار سياسى واتيكان چگونه است؟

سياست خارجى واتيكان چیست؟

درباره خداشناسى مسيحى توضیحات کاملی ارایه نمایید.

تفاوت های خداشناسى اسلام و مسيحيت را بیان نمایید.

داستان به صليب كشيده شدن حضرت عيسى(عليه السلام) چيست؟ اختلاف قرآن و كتاب مقدس را در اين باره توضيح دهيد.

درباره خردستيزى تثليث توضیحاتی بدهید.

نظر قرآن درباره تثليث چیست؟

واكنش كليسا نسبت به ظهور رهبانيت چیست؟

علل و آثار رهبانيت مسیحی چیست؟

آثار منفى نهضت رهبانيت مسیحی چیست؟

خدا در دين مسيح چگونه تعريف مى شود و مفهوم خدا در مسيحيت چه تفاوت هايى با مفهوم خدا در اسلام دارد؟

تبلیغات