مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/اسلام شناسی
آخرین پرسش و پاسخ - اسلام شناسی

در نظام ولايت فقيه، آيا مردم در حوزه امور عمومي، «محجور»هستند و هر گونه تصرف ‏آنان، محتاج اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي وليّ فقيه است؟‎ ‎

صرف نظر از آنكه در قانون اساسي آمده كه مردم رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند، آيا خود ‏رهبر مي‌تواند رئيس جمهور را تعيين كند؟‎

آيا ولايت داشتن رهبر بر مردم و وكيل نبودن او از سوي آنان، به معناي بي‌توجّهي به خواست مردم ‏و خودمحوري است؟‎

در فقه، «شرط فاسد، مفسد عقد است» لذا «عقد جمهوري ‏اسلامي» باطل است؛ زيرا در اين عقد، شرط شده كه مردم، رأیی از خود نداشته باشند و فقط فقيه براي آنان تصميم بگيرد و اين، در حالي است كه...

«قانون اساسي»، چه جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد؟‎ ‎

آيا رهبر مي‌تواند «قانون اساسي» يا اصولي از آن را لغو كند؟‎

برتري نظام ولايت فقيه بر «دموكراسي» چيست؟‎ ‎

آيا دموكراسي، با «توحيد» ‏سازگاري ندارد؟‎ ‎

«آزادي»،حق انسان‌هاست آیا ولايت‌فقيه اين حق را از آنان سلب مي‌كند؟

اگر دين وارد سياست شود به سود دين نیست، چرا كه قهراً يك قرائت از قرائت‌هاى دين حكومت مى‌كند و به ‏ناچار در برابر قرائت‌هاى ديگر موضع مى‌گيرد و در نتيجه قرائت‌هاى ‏مختلف پديد نمى‌آيند...

آيا اسلامى كه فقط در حجاز حكومت كرد مى‌تواند جامعه متمدن امروزى را اداره ‏كند؟

زمينه هاي پيدايي وحدت اسلامي كدامند؟

اختلاف قرائت‌ها و گوناگونى برداشت‌ها از دين به تنازع منتهى ‏مى‌شود؛ پس مناسب با قداست دين، عدم دخالت در مسائل حكومت است!

ما در جامعهٔ دينى تفسير غالب داريم، اما تفسير رسمى از دين نداريم؛ اگر يك حكومت دينى با ‏عقلِ سيّالِ جمعى هماهنگ نباشد، بلكه بر اساس يك ايدئولوژى خاص، حركت كند، ناگزير براى خود مرجع...

نوعی از تفكر سكولاريزم مى‌گويد: دين دربارهٔ جهان و انسان پيام دارد ولى پيامدش محدود به وظايف شخصى، ‏تهذيب نفس و رابطهٔ خلق و خالق است و براى تنظيم روابط سياسى ـ اجتماعى، هيچ برنامه‌اى...

شبهه: پشتوانهٔ سنتى ‏هزارساله ما كهنه شده و رشته‌هاى عميق مدرن كنونى هرگز بر فلسفه فارابى و صدرايى استوار ‏نيست بلكه بر پايه‌هاى فلسفه نو تكيه مى‌كند.

مى‌گويند: دين را بايد عرفى كرد، براى اينكه دين در بخشى از نيازهاى كشور از انديشهٔ ‏بشرى كمك گرفت و از خود برنامه‌اى نداشت و در بخشى ديگر نتوانست يا نخواست و يا نشد نظر خود را ‏پياده...

شبهه: تفاوتى كه بين جوامع اسلامى ايده‌آل با جوامع غربى وجود دارد، در مسألهٔ آزادى نيست. بلكه ‏در مسألهٔ ارزش‌هاى اخلاقى است، يعنى بى‌بند و بارى جزء مفاسد آزادى نيست، بلكه به حساب سيستم...

دين خلاصه شده در فقه و فقه رشد ناهماهنگى كرده در حالى كه جامعه به غير ‏از فقه هم نياز دارد. و نكتهٔ ديگر اينكه: براى اداره جامعه همان بناى عقلا و انديشه‌هاى بشرى كافى است .‏

چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت دينى تلقى مى شود؟

تبلیغات