مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر
آخرین پرسش و پاسخ - قرآن و تفسیر

حرف "اً" در كلمه "كفواً" به چه معناست‌؟

در سوره مائده در مورد وضوء كه مي فرمايد: (و امسحو برءوسكم و ارجلكم ) ارجلكم عطف به كجاست ؟

قرآن کریم در سوره احزاب پيرامون نقش امام علی(علیه السلام) در جنگ احزاب چه می فرمايد؟

چه وقت "ما" به معناي "آن چه‌" و چه موقع به معناي "چيست‌" مي‌آيد; هم چنين "مَن‌" چه زماني به معناي "آن كه‌" و چه وقت به معناي "كيست‌" مي‌آيد؟ لطفاً در صورت امكان براي همةموارد، نمونة...

باتوجه به اين كه در زبان عربي كلمه پس از حرف استثنا منصوب است‌، چرا در دو آيه ذيل منصوب نيست‌؟ 1ـ بقره‌، 26 "...وَ مَا يُضِل‌ُّ بِه‌ِي‌َّ إِلآ الْفَـَسِقِين‌َ " و 2ـ بقره‌، 99 "...وَ...

آیۀ پانزدهم سورۀ لقمان نیکی به پدر و مادر مشرک را - حتی با فرض تلاش برای مشرک کردن فرزند- توصیه می‌کند، اما آیۀ بیست و سوم سورۀ توبه نسبت به دوستی با پدر و مادر مشرک هشدار می‌دهد! آیا...

چرا در قرآن لفظ «لیل» (شب) همیشه قبل از لفظ «نهار» (روز) آمده است؟

سیاق یعنی چه؟ و در تفسیر قرآن چه اهمیت و جایگاهی دارد؟

معنای کلمات سراج، وهّاج، معصرات و الفاف را که در قرآن آمده، چیست؟

چرا در قرآن کریم در برخی آیات از واژه «قریه» و در برخی دیگر از واژه «مدینه» استفاده شده است؟

تفسیر «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ» چیست؟

آیه 53 سوره احزاب چه احکام و دستوراتی را بیان می‌کند؟

تفاوت میان خالق و فاطر در قرآن کریم چیست؟

چگونه ممکن است غافل شدن از یاد خدا، انسان را همنشین شیطان کند؟

اگر انسان در هنگام رفاه به یاد خدا باشد، خداوند به هنگام سختی‌هایش به یاد او خواهد بود؟

واژه دنیا و آخرت چند بار در قرآن آمده است؟

آیات 74 و 75 سوره اسراء چگونه بر چه چیزی دلالت می‌کنند؟ و آیا افضلیت پیامبر اکرم(ص) را نسبت به سایر انبیای الهی اثبات می‌کند؟

چرا خداوند زنان را به طور کلی موجوداتی رشد یافته در زینت معرفی می کند؟

در آیه «امرنا مترفیها ففسقوا» موضوع امر چه بود و خدا به چه چیز امر کرده است؟

دیدگاه استاد مطهری نسبت به ضرورت شناخت قرآن چیست؟

تبلیغات