مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد سلامت/دانستنی‌های پزشکی و سلامت/شخصیت شما چگونه است؟
شخصیت شما چگونه است؟
شخصیت شما چگونه است؟

تنظیم و ویرایش : سایت راه برتر
تعداد بازدید کننده : 3530

آیا می‌دانید شخصیت شما چگونه است؟ به سئوالات این تست خودشناسی که درباره شخصیت شناسی افراد است، با دقت و صادقانه پاسخ دهید و در پایان تعبیر پاسخ‌هایتان را مشاهده کنید.

 

۱- دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می‌کنید؟

– آبی تیره
– شفاف
– سبز
– گل آلود

 

۲- کدام یک ازاشکال زیر را دوست دارید؟

– دایره
– مربع
– مثلث

 

۳- فرض کنید در راهرویی راه می روید، دو در می بینید، یکی در نزدیکی تان و دیگری در انتهای راهرو، هر دو باز هستند.

کلیدی روی زمین درست جلوی پای شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟
– بله
– خیر

 

۴- رنگ های زیررا بر اساس اولویتی که برای تان دارند انتخاب کنید.

– قرمز
– آبی
– سبز
– سیاه
– سفید

 

۵- دوست داریددر کدام قسمت کوه باشید؟

– قله کوه
– دامنه ی کوه

 

۶- در ذهن تان اسب چه رنگی است؟

– قهوه یی
– سیاه
– سفید

 

۷- توفانی در راه است. کدام یک را انتخاب می کنید؟

– اسب
– خانه

 

پاسخ ها

۱- آبی تیره: شخصیت پیچیده
سبز: اسان گیر و بی خیال
شفاف: به سادگی قابل درک
گل آلود: آشفته و سردرگم


۲- دایره: محبوب و مهربان
مربع: خودرای و خودمحور
مثلث: یک دنده و لجباز
(اندازه اشکال با خودخواهی شما ارتباط مستقیم دارد)


۳- بله: شما آدم فرصت طلبید هستید.
خیر: آدم فرصت طلبی نیستید.


۴- این سوال، اولویت های شما را در زندگی مشخص می کند.
قرمز: علاقه های شخصی
آبی: خانواده و دوستان
سبز: شغل و حرفه
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج


۵- میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه با میزان جاه طلبی شما دارد.
قله ی کوه: بلند پرواز
دامنه کوه: قانع


۶- قهوه یی: فروتن و خاکی
سیاه: غیر قابل پیش بینی و هیجان طلب
سفید: برتر و مغرور


۷- این سئوال، اولویت های شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.
اسب: همسر
خانه: فرزندان

منبع: ۷ روز زندگی، شماره ۱۰۶.