مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد سلامت/دانستنی‌های پزشکی و سلامت/تست تشخیص شدت اضطراب
تست تشخیص شدت اضطراب
تست تشخیص شدت اضطراب

تنظیم و ویرایش : سایت راه برتر
تعداد بازدید کننده : 516

این تست، تست عمومی اضطراب است و مشخصاً برای اضطراب تحصیلی ساخته نشده است. توصیه می کنم این تست را از خودتان حتماً به عمل آورید. برای اینکار سعی کنید صادقانه به تک تک سؤال ها پاسخ دهید و هیچ سؤالی را بی پاسخ نگذارید به هر سؤال فقط یک پاسخ بدهید و هیچ سؤالی را بینا بین جواب ندهید. به این تست در زمانی که فراغت کافی دارید و زمان مناسبی دارید جواب بدهید. لطفاً سؤالها را با دقت بخوانید اگر هر یک از علایم را در خودتان دیدید تصمیم بگیرید که یکی از چهار حالت زیر را برای هر یک انتخاب کنید و در ستون مربوطه تیک بزنید.

*الف- اصلاً برای زمانی که شما مطلقاً این حالت یا حس یا نشانه را در وجودتان ندیده‌اید.

*ب- کمی، برای زمانی که احساس می‌کنید در موقعیت یا موقعیت‌های خاصی دچار این حالت می‌شوید و به صورت فراگیر و عمومی نیست اما تجربه‌ی آن را داشته‌اید.

*ج- تا حدودی، این پاسخ را زمانی برگزینید که چند یا چندین بار تجربه‌ی آن حس یا حالت را داشته‌اید اما همیشگی نیست.

*د- خیلی زیاد، این گزینه را وقتی انتخاب کنید که معمولاً این حس یا حالت را تجربه می‌کنید.

 

 

اکنون جمع هر ستون را بدست آورده و در قسمت جمع بنویسید. سپس طبق دستورالعمل زیر عمل کنید.

الف- برای ستون اصلاً هیچ امتیازی را محاسبه نکنید.

ب- برای ستون کمی به تعداد تیک هایی که زده اید امتیاز در نظر بگیرید.

ج- تعداد تیک های مربوط به ستون تا حدودی را ضرب در ۲ کنید.

د- تعداد تیک های مربوط به ستون خیلی زیاد را ضرب در ۳ کنید.

هـ – حاصل ضرب سه ستون «کمی» «تا حدودی» و «خیلی زیاد» را با هم جمع کنید اکنون به جدول زیر مراجعه کنید و سطح اضطراب خود را بدست آورید.