مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد فردی/دین شناسی/اهمیت روزه از دیدگاه پزشكی (3)
اهمیت روزه از دیدگاه پزشكی (3)
اهمیت روزه از دیدگاه پزشكی (3)

نویسنده : شهید دكتر سید رضا پاک نژاد
تنظیم و ویرایش : سایت راه برتر
تعداد بازدید کننده : 624

6- ادامه مبحث گذشته در مورد شستشوي مواد مسموم بدن به وسيله روزه

مسلماني را در نظر آوريد كه يازده ماه تمام بدون وقفه نوها به بدنش وارد شده اند، ورود تازه ها از روي قاعده علمي و نظم بهداشتي نيست و برعكس خروج كهنه‌ها و فاسدها كه بوسيله ريه، كليه، كبد و پوست و... انجام مي گيرد به حساب و نظم است.

ريه ها سموم را به نظم خارج مي سازند و كليه ها زهرها را به حساب دفع مي كنند و كبد به ترتيب مخصوص آنها را دور مي نمايد، لاجرم انبارهاي ذخيره اي، درست و مرتب پر نشده اند و متابوليسم شايد بصورت سوخته و نيم سوخته درآيد و ايجاد بيماري‌هاي تغذيه اي از اين نيم سوخته ها باشد كه اگر به وسيله روزه گرفتن نظم و حسابي در كار ذخائر بدني بوجود نيايد سبب پيدايش پيش آمدهاي ناگواري گردد و حتي در پايه هاي منابع ذخيره اي شكافي بوجود آيد. (اين خود دليلي نيز بر اثبات وجوب روزه داري است.)

براي صادرات بدن فرض كنيد چرخ دندانه داري است و براي وارداتش نيز بهمين نحو چرخ دندانه دار ديگري.

زماني بدن به اعتدال و خوشي است كه اين دو چرخ دندانه هائي داشته باشند كه خوب در يكديگر جاي گيرند و بچرخند اما دندانه هاي واردات چون حسابي و نظمي نداشته و خوردن و آشاميدنها منظم نيست ولي دندانه هاي چرخ صادراتي بحساب است و از روي غرائز تعبيه گرديده لذا بايد دندانه هاي چرخ وارداتي را با روزه داري تعمير و منظم و پاك و روغن كاري نمود و اين همه اعمال با يكي دو روز روزه متوالي انجام نخواهد پذيرفت.

اين كه مي گویيم صادرات بدن مرتب و وارداتش ناميزان است راست مي گویيم!

كليه و كبد و ريه و پوست و... كه ارگانهاي صادراتي اند همه بنظم اند، كليه حتي فراموش نمي كند كه آدمي در شب احتياج به خواب دارد نبايد براي ادرار كردن بيدار شود لذا به تناسب تاريكي و سنگيني خواب از ترشحات خود كاسته و كمتر ادرار بوجود مي آيد، پوست همينطور و ريه ها و كبد و ...

اما واردات آنچنان نامنظم است كه گاه آدمي بجاي طيبات و غذاهاي پاكيزه و حلال بدست خود غبارها، دودها، الكلها، و ناشايست هاي ديگر را به حساب واردات كشور بدن بسويش سرازير مي نمايد و در نتيجه حوض متابوليكي كه طاق تحمل فشارها و صدمه ها را ندارد شكاف برداشته آدمي را بروز سياه و روزگار سياه مي نشاند.

به عنوان مثال:

مي دانيم در شهرها، به خصوص شهرهاي صنعتي كه هواي آلوده دارند و داراي مقداري گازهاي فلزات سنگين مانند سرب و جيوه و آهن مي باشد . اين كارها از راه ريه ها همراه هواي تنفسي وارد بدن مي شود و مثلاً سرب روي گلبولهاي قرمز خون انساج عصبي و استخواني ثابت شده ايجاد كم خوني وعصبانيت و لاغري و دردهاي استخواني مي كند و در صورتيكه با گرسنگي ملايم( روزه)، اسيدوز ترشي خون بالا رود اين مواد سمي گفته شده از محل هاي خود خارج شده وارد جريان خون گرديده از كليه ها دفع مي شوند يعني در حقيقت پيوسته حوض متابوليكي گفته شده بدفع سموم اشتغال دارد.

بدن مانند منبع ذخيره شده اي است از آنچه بنام خوردنيها و آشاميدنيها بآن وارد مي شود و چون بسياري از اعضاء براي دفع سموم در تلاش مداوم هستند لازم است به بدن فرصتي بمنظور خوب عملي ساختن دفع سموم داده شود كه جز با روزه داري و منظم ساختن كيفيت و كميت مواد وارداتي ببدن صورت تحقق نخواهد پذيرفت!

سوال: عوض شدن مايع و مواد بين بافتي و پاک شدن بدن از سموم در ماه رمضان اين معنی را می‌دهد كه خالق ما با اين دستور مخلوق خود را ساليانه به طور مستمری يک ماه ميهماني كرده بقيه سال آنها را بخودشان وا می‌گذارد؟!

جواب: اعمال بدن به وسيله دو دستگاه تنظيم كننده بسيار مهم اداره مي شوند. 1) دستگاه عصبی، 2) دستگاه هورموني يا غدد مترشحه داخلي.

دستگاه عصبي آن دسته از فعاليت‌های بدني را كه بسرعت تغيير مي يابند اداره مي كنند مانند حركات ارادي- انقباض عضلاني و بسياري از اعمال مترشحي غدد- دستگاه هورموني با اعمال گوناگون سوخت وساز بدن پيوستگي داشته اعمال نظم دهنده سرعت واكنش‌هاي شيميایی سلول‌ها- ترتيب عبور مواد از جدار ياخته ها و ساير پديده های متابوليكی سلولی مانند رشد و ترشح و.. را به عهده دارند، آنچه اهميت دارد اثرات هورموني است كه بعضي در زمان كوتاهي حدود ثانيه اتفاق می‌افتد ولي بيشتر آنها پس ازچند روز آغاز شده هفته‌ها، ماه‌ها و حتي سال‌ها دوام مي يابند. لذا چگونگي عمل دو دستگاه كنترل كننده عصبي و هورموني اختلاف زيادي با هم دارند. (غده فوق كليوي- قسمت مغزي آن- و هيپوفيز خلفي با تحريكات عصبي ترشح خود را آغاز مي كنند و بطور كلي اصلاح هر كدام براي اصلاح ديگري نافع است).

با توجه به اثرهاي ماهيانه و ساليانه هورمونها كه حتي دوام اثرشان سال‌هاي متمادي نيز در بسياري موارد باقيست اين نكته را روشن می‌سازد كه:

* با شركت ساليانه - يک ماه - در ضيافتی كه به نام پروردگار برقرار است می‌توان بقيه سال را به بركت ميزبان معظمش در نعمت تعادل ترشحی و در نتيجه در نعمت سلامتی به سر برد. بدين ترتيب كه هرمونی از هيپوفيز مقدار ترشح ادرار را متعادل می‌سازد.

* به اثبات رسيده كه بين لوزالمعده و فوق كليوي ارتباط بسيار نزديكي برقرار است.

* محقق داشته اند به تدريج با بالارفتن سن ترشحات هورمونی لوزالمعده كاهش مي يابد ولي غدد فوق كليوی هورموني توليد مي كند كه مرور زمان در آن بی تأثير است.

* اخيراً ولاديميرنيكي تين استاد بيوشيمي با سال‌ها آزمايش و تجربه و تحقيق بر روي موش‌های صحرایی به اثبات رساند به وسيله گرسنه نگهداشتن موش‌ها با متد مخصوص می‌توان عمر متوسط 5/2 ساله آنها را به چهار سال و نيم رساند، پرفسور نامبرده معتقد است كه اگر غدد فوق كليوی مدتی گرسنگي بكشند ناچار می‌شوند هورمون‌های اضافی را كه موجب عدم تعادل شده اند بخورند از اين رو:

* اگر در طول سال پيش آمدهاي ناگواري اعم از سوء تغذيه يا غير از آن تعادل ترشحات غددي را بهم زده باشند روزه مي تواند تعادل مجددی بين آنها براي مدتها برقرار سازد. و لذا آوردن اين جمله معروف - يک روزه ميهمان و صد ساله دعاگو - بجاست كه: روزه دار يک ماه ميهمان است و يازده ماه دعاگو.

منبع: شهید دكتر سید رضا پاک نژاد، کتاب «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر»

مقالات مرتبط :

اهمیت روزه از دیدگاه پزشكی (1)

اهمیت روزه از دیدگاه پزشكی (2)