مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/ماه‌ها و روزهای خاص/پیامک‌های مناسبتی/پیامک‌های سال همدلی و همزبانی دولت و ملت
پیامک‌های سال همدلی و همزبانی دولت و ملت
پیامک‌های سال همدلی و همزبانی دولت و ملت
مجموعه پیامک تبریک سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
گردآوری : مرضیه عاقبت بخیر
تنظیم و ویرایش : سایت راه برتر
تعداد بازدید کننده : 757

 

همدلی و همزبانی پند توست

دولت و ملت همه پابست توست

چون که فرمودی شعار سال نو

چشم آقا هستی‌ام از هست توست

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

ما برای رهبر خود جانفشانی می‌کنیم

کشور خود را غریق مهربانی می‌کنیم

پس همیشه در کنار دولت خدمتگزار

با بصیرت، همدلی و همزبانی می‌کنیم

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

ما قطره‌ای از زلال ملت هستیم

ما اهل صفا و با محبت هستیم

آقای عزیزمان! خیالت راحت

ما همدل و همزبان دولت هستیم

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

هر مرتبه پیروز مراحل شده‌اند

هر مرتبه حلّال مسائل شده‌اند

با اذن ولی دولت و ملت این ‌بار

یک‌پارچه همز‌بان و همدل شده‌اند

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

عُقده و کِبر و حَسَد ما را به کار و کیش نیست

آنکه در دل کینه دارد همچو ما درویش نیست

همدلی کن شایَدَت فردا تو را در پیش نیست

مهربانی کن که این دنیا دو روزی بیش نیست

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

بی نيازيم از جهان چون بهر زهرا سائليم

ما مطيع امر رهبر بر کلامش قائليم

زائرين اربعينيم و کنار دولتيم

چشم ای سيد علی ما همزبان و همدليم

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

در دست‌های ملت گرمی محبت

در دیدگان دولت نور محبت

در سخن ملت کلام محبت

در کردار دولت آثار محبت

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

چون ملت را سراپرده زدند

جمله دولت به خدمت آمدند

همزبان و همدل خود یافتند

پیش او یک یک به جان بشتافتند

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

امسال سال عشق سال مهربانیست

هرچند قد نوبهار ما کمانیست

سید علی سرمشق ما را داد، تکلیف

ملت و دولت، همدلی با همزبانیست

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

**************

سال دولت سال ملت این شعار رهبر است

همدلی و همزبانی هم شعاری دیگر است

هرکسی از نائب‌ المهدی نماید پیروی

شک ندارم مورد تأیید حی داور است

سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک

ویژه نامه مقالات سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی