مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد فردی
آخرین مقالات - سبک زندگی با رویکرد فردی
شرح زیارت آل یاسین (5)
او صاحب «وقت» است و دیگر شب و روز نیستند که بر حالات او حکومت می‌کنند، بلکه اوست که با حالات توحیدی خود بر شب و روز حاکم است. پس سلام بر او در تمام شب و روزش که شب و روز واقعی، شب و روزی است که او دارد. ادامه مقاله ...
شرح زیارت آل یاسین (4)
ما با سلام به آن حضرت و با نظر به نماز آن حضرت، امید لبیکی مناسب آن را داریم و در آن حالت است که معنی زندگی را خواهیم فهمید. چون معنی نماز را در آینه وجود مقدس آن حضرت فهمیده‌ایم. ادامه مقاله ...
شرح زیارت آل یاسین (3)
اگر انسان بتواند خود را از گذشته و آینده خیالی و وَهمی آزاد کند، با «حال» به سر می‌برد و در «بقاء» وارد می‌شود، بقایی که نه گذشته است و نه آینده، این آدم که در حالت حال و بقاء است، می‌تواند با خدایی که عین بقاء و حال است مأنوس باشد. ادامه مقاله ...
شرح زیارت آل یاسین (2)
زیارت آل یاسین با افق‌های بسیار دقیقی به حقیقت وجود مقدس حضرت می‌نگرد. ما در کمترین حدّ هم امام ‌زمان شناس نیستیم، چرا که حقیقت زیارت از ما گرفته شده و فقط الفاظش برای ما مانده است، همان‌طور که چون اسلام را نمی‌شناسیم، اسلام از ما گرفته شده است. ادامه مقاله ...
شرح زیارت آل یاسین (1)
از جمله موضوعاتی که در معارف دینی جایگاه بسیار بلندی دارد، امام‌شناسی یا معرفت به مقام امام است. بنا داریم با طرح مقدمه‌ای در رابطه با امام‌شناسی، از طریق زیارت آل یاسین به زیارت و ملاقات امام‌عصر عجل الله تعالی فرجه برویم. ادامه مقاله ...
تبلیغات