مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد انتظار
آخرین مقالات - سبک زندگی با رویکرد انتظار
اگر ظهور قطعی و پایان حیات دنیایی ما عصر ظهور است، ضرورت دارد که همه شؤون زندگی معطوف به عصر ظهور، تدبیر و برنامه ریزی شود. به خصوص حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی ما باید دائماً خود را بر محور عصر ظهور، متحول و بازسازی کنند تا زمینه ساز ظهور باشند. ادامه مقاله ...
حجاب امروز در مقابل اسلام و عصر ظهور، حجاب مدرنیته است. مدرنیته، بزرگترین و پیچیده ترین حجاب معاصر در مقابل حقیقت ولایت حقه است؛ یعنی تجمع شیطنت‌ها و ملعنت‌های تاریخی است که به این جریان تبدیل شده است. مدرنیته از نفی خدا و زندگی بی خدا صحبت می‌کند. ادامه مقاله ...
باور به امام زمان و معرفت و محبت ایشان از نظر فردی، خانوادگی و اجتماعی دارای تأثیرات مثبت فراوانی است که شناخت این آثار موجب افزایش دلبستگی و تشویق بیشتر در جهت تقویت مبانی ولائی انسان در محیط خانواده و روابط خانوادگی و تربیت فرزندان خواهد شد. ادامه مقاله ...
از جمله القاب امام عصر (عج) ربیع الأنام (بهار مردمان) و نَضرة الأیّام (سرسبزی دوران) است. با اندیشه در این القاب می توان مشخصات ذیل را برای یک خانواده مهدوی برشمرد: 1. شادابی 2. تعادل و توازن 3. تحول در رشد 4. حیات آفرینی 5. باران زایی 6. برکت و رحمت ادامه مقاله ...
تربیت نسل یاوران مهدی بر اساس الگوی صفات یاران آن حضرت می باشد. در قرآن و روایات به مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی اصحاب المهدی پرداخته شده. شمارش این صفات به معنای حرکت در مسیر تربیت چنین نسلی و الگو قرار دادن این شیوه می باشد. ادامه مقاله ...
از رسالت های تربیتی خانواده مهدوی تربیت نسل مستعد و مهیا از نظر علمی و عملی برای یاوری و اجرای منویات امام زمان (ع) است. خانه نورانی به نور ولایت و امامت، کانون تربیت سربازان امام زمان (ع) و عهده دار پرورش یاوران جان بر کف برای آن حضرت است. ادامه مقاله ...
در یک خانواده هر کسی یک «من» دارد که عبارتست از خصلت های فردی و یک «ما» دارد که منظور از آن در خانواده ارتباطات متقابلی است که بین افراد وجود دارد. تنظیم ارتباطات یک سویه و دو سویه و عمل بر اساس نیاز ارتباطی افراد، از عوامل مهم رشد اعضای خانواده است. ادامه مقاله ...
خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی نیازمند نظم و نظام، مدیریت و تدبیر و اعمال اصول و قوانین خاص در جهت رشد و پرورش انسان های تعالی خواه است. در خانواده مهدوی مهمترین قوانین حاکم بر زندگی، خداگرائی، ولی گرایی، و بدنبال آن « والا گرایی » اخلاقی است. ادامه مقاله ...
در دولت مهدوی، عقل محوری و شکوفائی خرد از مهم ترین اصول است؛ این دوران بدون اغراق دوران تکامل عقل و حکومت عاقلان و حاکمیت عقل است، چرا که در دوره امام زمان، عقول بشری از چنگال هوی و هوس های شیطانی نجات می یابد و راه تکامل را پیش می گیرد. ادامه مقاله ...
مهدویت یعنی احساس مسئولیت بین المللی و جهانی نسبت به انسان امروز و فردا و دغدغه اصلاح بشریت داشتن، رنج بشریت را احساس نمودن و از قالب «من» در آمدن و به «ما» اندیشیدن و به عبارت ساده تر، مهدویت یعنی طرحی جهانی برای شکوفایی انسانیت. ادامه مقاله ...
خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است و فرهنگ آسمانی مهدویت نیز خود دارای فرهنگ و نظام خاصی می باشد. در مقام مقایسه بین فرهنگ خانواده و تمدن مهدوی و با یک بررسی اجمالی میان مطالبات آندو، اشتراکات و اهداف همسوی متعددی به چشم می خورد. ادامه مقاله ...
سبک زندگی مهدوی
سوره نور سوره ای است که مباحث آن عمدتاً پیرامون اخلاق و احکام خانواده و مقابله با ساختار شکنان خانواده می باشد. دقت در مفاهیم الفاظ این سوره، پرده از برخی اسرار ارتباط تنگاتنگ این سوره با مباحث خانواده و سپس ارتباط مباحث خانواده با موضوع مهدویت بر می دارد. ادامه مقاله ...
سبک زندگی مهدوی
یکی از مهمترین خصوصیات دوره غیبت وجود فتنه های فرهنگی - اخلاقی و رواج انواع مکاتب ضد اخلاقی و ضد خانواده است. در این دوره ناهنجاری های دینی، بی حیایی و سنت شکنی ملی رواج یافته و هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد در مخاطره قرار می گیرد. ادامه مقاله ...
سبک زندگی مهدوی در دوران غیبت
از راهبردهای دوران غیبت توجه به خانه و خانواده است. امام صادق میفرماید: «در دوره غیبت زبان خود را نگهدارید و ملازم خانه خویش باشید» که منظور توصیه به هوشیاری نسبت به حوادث دوران غیبت و توجه به بیت و خانواده محوری در کنار توجه به جامعه است. ادامه مقاله ...
بر خلاف دیگر ادیان که موعودیتی مبتنی بر نجات بخشی قومی و یا رهایی معنوی و یا حتی تحولات کیهانی به تصویر می‌کشند، موعود اسلام و نجات بخشی او جنبه‌ای اخلاقی داشته و موعودیت اسلامی به اصلاح سبک زندگی و شیوه زیست انسان‌ها نظر دارد. ادامه مقاله ...
دل‏ آگاهى پارسایانه حالتى است که با انتظار حاکمیت امام معصوم نصیب انسان منتظر مى‏ شود و نه تنها صحنه‏ جان انسان از اراده ‏هاى شیطانى تطهیر مى ‏گردد بلکه قلب انسان ظرفیت پذیرش القائات رحمانى را توسط حضرت صاحب الامر (عج) پیدا مى‏ کند. ادامه مقاله ...
تبلیغات